Læreplaner gældende fra skoleåret 2019-2020

Skoleforeningens nye læreplaner består af en matrix med kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål og en læreplan, der uddyber fagets mål og beskriver vores dannelsesmæssige ramme og evalueringskultur. I alle fag indgår fire tværgående temaer: It og medier, sproglig udvikling, innovation og entreprenørskab og kulturforståelse (de to sidstnævnte er under udarbejdelse). Endvidere finder du vejledninger med inspiration til fagene.

NB: For at sikre en korrekt visning, skal .xlxs-filerne åbnes direkte i Excel. Browservisningen i fx Google Tables (Chrome) virker ikke.

Hvis du ønsker at printe ud, skal læreplanen/matrixen gemmes på computeren og printes derfra (ikke direkte fra browseren). Ved print af matrix anbefales det at printe PDF-udgaven i A3.

 

Billedkunst

Læreplan billedkunst Matrix billedkunst (.pdf) Matrix billedkunst (.xlxs) Vejledning billedkunst

Biologi

Læreplan biologi Matrix biologi (.pdf) Matrix biologi (.xlxs) Vejledning biologi

Dansk

Læreplan dansk Matrix dansk (.pdf) Matrix dansk (.xlxs) Vejledning dansk
Ordkort dansk (.zip)

Engelsk

Læreplan engelsk Matrix engelsk (.pdf) Matrix engelsk (.xlxs) Vejledning engelsk

Fysik og kemi

Læreplan fysik og kemi Matrix fysik (.pdf) Matrix fysik (.xlxs) Vejledning fysik og kemi
Matrix kemi (.pdf) Matrix kemi (.xlxs)

Geografi

Læreplan geografi Matrix geografi (.pdf) Matrix geografi (.xlxs) Vejledning geografi

Historie

Læreplan historie Matrix historie (.pdf) Matrix historie (.xlxs) Vejledning historie

Idræt

Læreplan idræt Matrix idræt (.pdf) Matrix idræt (.xlxs) Vejledning idræt

Religion

Læreplan religion Matrix religion (.pdf) Matrix religion (.xlxs) Vejledning religion

Madkundskab

Læreplan madkundskab Matrix madkundskab (.pdf) Matrix madkundskab (.xlxs) Vejledning madkundskab

Matematik

Læreplan matematik Matrix matematik (.pdf) Matrix matematik (.xlxs) Vejledning matematik

Musik

Læreplan musik Matrix musik (.pdf) Matrix musik (.xlxs) Vejledning musik

Natur/teknologi

Læreplan natur/teknologi Matrix natur/teknologi (.pdf) Matrix natur/teknologi (.xlxs) Vejledning natur/teknologi

Samfundsfag

Læreplan samfundsfag Matrix samfundsfag (.pdf) Matrix samfundsfag (.xlxs) Vejledning samfundsfag

Tysk

Læreplan tysk (.pdf) Matrix tysk (.pdf) Matrix tysk (.xlxs) Vejledning tysk

 

              Læreplan for faget Sløjd finder du her

              Læreplan for faget håndarbejde finder du her

Målene for Sprog og Læsning Se målene
Scroll to top