Enig Styrelse for Dansk Skoleforening vedtager markante sparemål

Skoleforeningen skal spare cirka 5,5 million euro og budgetterer med et underskud på lidt under 2 million euro i 2024. Den konkrete udfordring er, at Skoleforeningens drift er tabsgivende, også på den lange bane.

Skoleforeningen kommer ud af 2023 med et underskud på 4,3 million euro.

- Dét underskud vil akkumulere i de kommende år, hvis vi ikke foretager os noget. Derfor er der behov for, at vi handler nu og sammen med fagforeningerne finder løsninger, der på den korte bane skaber en opbremsning i udgifterne og på den lange bane løser de strukturelle udfordringer, der belaster vores økonomi, siger formand for styrelsen, Paul Salwik og tilføjer:

- Vi tror på, at vi sammen med fagforeningerne og politikerne kan finde løsninger, der bevarer en dansk Skoleforening, der er fit for the future, og som fortsat er stærkt sammenhængsskabende for det danske mindretal.

Løn- og arbejdstidsforhold udfordrer

På den korte bane er opgaven at sikre et minimalt underskud i 2024 og 2025. Derfor har styrelsen givet direktionen et mandat til at gå i forhandling med fagforeningerne for at finde løsninger og sætte fælles mål.

- Fra Centralforvaltningens side har vi allerede fundet omkring to million euro på aktiviteter, der ikke er personaleafhængige. Nu skal vi se på, hvilke yderligere besparelser, vi sammen kan finde på den korte bane, fx på vikartimer. Dernæst skal vi se på de langsigtede udfordringer, der handler om to ting: tilskud og løn- og arbejdstidsforhold, gældende for hele det pædagogiske personale, men særligt for lærere og gymnasielærere, forklarer direktør Lars Kofoed-Jensen og uddyber:

- Når vi sammenligner især lærere og gymnasielæreres lønniveau med danske forhold, konstaterer vi, at prisen pr. undervisningstime er alt for høj på grund af to faktorer: lønningerne ligger over det danske niveau, mens undervisningstiden ligger under det danske niveau. Kort sagt får vores lærere i Dansk Skoleforening mere i løn for at undervise mindre, det er vi nødt til at få gjort op med.

Tallene underbygges af beregninger fra Dansk Skoleforenings revisionspartner BDO, der har fulgt skoleforeningens økonomi gennem flere år.

Effektiviseringspotentiale på 20 procent

Udfordringen om løn- og arbejdstidsforholdene får betydning set i det lys, at cirka 70 % af de samlede udgifter i Dansk Skoleforening er personaleudgifter. Beregninger viser, at der alene vedrørende forskellen i undervisningstimer er et effektiviseringspotentiale på omkring 20 procent. Nu går forhandlingerne med fagforeningerne i gang:

-   Vi er opmærksomme på, at dialog med fagforeningerne ikke løser hele problemet på den lange bane, og at der også er behov for politisk stillingtagen til problematikken i fx gamle overenskomstaftaler i Danmark fra 2013. Styrelsen har nu inviteret alle relevante parter til et fælles orienteringsmøde den 5. marts, hvorefter forhandlingerne om at nå de ønskede besparelser for 2024 går i gang, ligesom vi også her vil orientere bredt om de langsigtede udfordringer, siger Lars Kofoed-Jensen.

En enig Styrelse vedtog sparemålene på et møde i starten af ugen. Budgettet for 2024 skal godkendes på Fællesrådsmødet i Egernførde den 21.03.

Overordnede kommentarer til Skoleforeningens økonomi

Skoleforeningens regnskab 2023

Kommentarer til regnskabet 2023

Skoleforeningens budget 2024

Kommentarer til Skoleforeningens budget 2024

Scroll to top