Styrelsen

Styrelsen er Skoleforeningens politiske ledelse og varetager foreningens interesser. Den træffer blandt andet beslutninger om dagtilbud og skolernes virksomhed, godkender læseplaner og kontrollerer Direktionens arbejde. Styrelsen vælges blandt Fællesrådets medlemmer fra i alt ni valgområder, et valgområde for hver af de ni fællesskoler med tilhørende dagtilbud og grundskoler.

Styrelsens medlemmer

Udo Jessen, Formand
Husum Danske Skole
udojessen@t-online.de
Distrikt: Husum Danske Skole

Andrea Heimrath, Næstformand
Skovlund-Valsbøl Danske Skole
Andrea.Heimrath@skoleforeningen.org
Fællesskoledistrikt: Læk Danske Skole

Paul Salwik, Styrelsesmedlem
Jes Kruse-Skolen
Fællesskoledistrikt: Jes Kruse-Skolen

Gunnlaugur Karlsson, Styrelsesmedlem
A.P. Møller Skolen
Fællesskoledistrikt: A.P. Møller Skolen

Troels Kaysen, Styrelsesmedlem
A.P. Møller Skolen
Fællesskoledistrikt: A.P. Møller Skolen

Michael Kiel, Styrelsesmedlem
Cornelius Hansen-Skolen
Fællesskoledistrikt: Cornelius Hansen-Skolen

Anne Kristiene Hahn, Styrelsesmedlem
Styrelsesmedlem
Friisk Foriining

Mats Rosenbaum, Styrelsesmedlem
Duborg-Skolen
Fællesskoledistrikt Duborg-Skolen

Sören Harnow Klausen, Styrelsesmedlem
Gustav Johannsen-Skolen
Fællesskoledistrikt Gustav Johannsen-Skolen

Marie Werngreen, Styrelsesmedlem
Gustav Johannsen-Skolen
Fællesskoledistrikt Gustav Johannsen-Skolen

Jesper Andersen, Styrelsesmedlem
Jens Jessen-Skolen
Fællesskoledistrikt Jens Jessen-Skolen

Moritz Butz, Styrelsesmedlem
Sønder Brarup Danske Skole
Fællesskoledistrikt Sønder Brarup Danske Skole

Maureen Hölzl, Styrelsesmedlem
Duborg-Skolen
Fællesskoledistrikt Duborg-Skolen