Legater

Støttemuligheder via legater og fonde.

Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen

»Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen« giver støtte til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig, der tager på efterskole, højskole eller videregående studier i Danmark.

Unge fra mindretallet i Sydslesvig, der tager på efterskole eller højskole i Danmark, kan søge legatet om et tilskud. Det samme gælder for unge, der går på videregående studier på universitet eller handelshøjskole i Danmark af mindst 4 års varighed.

Ansøgning med dokumentation skal sendes til Sønderjydsk Skoleforenings sekretær:

Inger Rahbek Andersen
Roostvej 3 A, Roost
DK 6535 Branderup

Ansøgningsfrist for støtte til ungdoms- og efterskoleophold er senest 1. november.
Tilskuddenens størrelse er afhængig af antallet af ansøgninger og legatets afkast

Læs mere på www.sønderjydskskoleforening.dk

 

 

Støtte til efterskoleophold ved Viggo og Anne-Marie Bønnerups Fond

Viggo og Anne-Marie Bønnerups Fond yder støtte til danske sydslesvigeres skoleophold i Danmark!

Støtten ydes primært til ophold på efterskoler og i mindre grad til ophold på højskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler m.v.
Find ansøgningsskemaet på Grænseforeningens hjemmeside!
Fonden kan kun søges, efter at man er optaget på den skole, der søges tilskud til.

Ansøgningsfrist for skoleåret 2023/2024 er den 24. april 2023

 

 

Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945’s Fond

har til formål at:

  • At yde støtte til unge dansksindede sydslesvigeres videre uddannelse ved højere læreranstalter, fortrinsvis elever fra Ejderskolen og andre skoler, som Sydslesvigsk Udvalg har oprettet i Sydslesvig.
  • At støtte unge sydslesvigers, fortrinsvis fra de sydlige egne af Sydslesvig, højskoleophold eller gymnastikskoleophold, fortrinsvis elever fra Ejderskolen og andre skoler, som Sydslesvigsk Udvalg har oprettet i Sydslesvig.
  • At støtte unge sydslesvigeres, fortrinsvis fra Rendsborg eller Eckernførde, uddannelse på danske folkehøjskoler, efterskoler, landbrugsskoler eller Landbohøjskolen.

Læs mere her https://www.sydslesvigsk-udvalg.dk/