NYHEDER

Læs nyt fra de danske dagtilbud og skoler i Sydslesvig.

Fællesrådet siger ja til forandring

30 september 2022

Skoleforeningens Fællesråd stemte enstemmigt på fællesrådsmødet torsdag aften for Styrelsens udspil i den sydslesvigske strukturdebat.

Skoleforeningen afviser beskyldninger i Flensborg Avis

27 september 2022

I Flensborg Avis 24.09.2022 blev der rettet en alvorlig kritik mod Skoleforeningen. Avisen tegner et billede af Skoleforeningen som arbejdsplads, som vi i Skoleforeningens formandskab og direktion på det skarpeste afviser.

Den gode rygsæk bliver pakket nu

20 september 2022

Efter Corona-relateret forsinkelse starter Skoleforeningen og Sundhedstjenesten et treårigt projekt i forhold til børn og unge med målet at skabe de bedst mulige chancer fremadrettet i livet.

Skoleforeningen undersøger elevernes trivsel

05 september 2022

I løbet af efteråret 2022 gennemfører Skoleforeningen for første gang en elevtrivselsundersøgelse (ETU) blandt alle elever i 1.-10. klasse. Her arbejder Skoleforeningen sammen med Dansk Center for Undervisningsmiljø, som står bag de trivselsundersøgelser, der laves i de danske folkeskoler.

Mindretallets fremtid sikres lokalt

26 august 2022

Styrelsens udspil tager udgangspunkt i det tydelige ønske fra mindretallets basis om en fremtidsvision, der tilgodeser de udfordringer, der er i deres hverdag.

Scroll to top