NYHEDER

Læs nyt fra de danske dagtilbud og skoler i Sydslesvig.

NYE REGLER OMKRING SNOTNÆSER

NYE REGLER OMKRING SNOTNÆSER

Det slesvig-holstenske undervisningsministerie har ændret reglerne vedrørende forkølelsessymptomer.