Kulturelle tilbud til unge i alle aldere

Den Børnekulturelle Rygsæk i Sydslesvig for året 23/24 er nu færdig, og på vej ud til Skoleforeningens institutioner. Det er en rygsæk fyldt med fantastiske børnekulturelle tilbud for alle børn og unge mellem 0-18 år i dagtilbud og skoler i Sydslesvig.

Ta'  gerne et kig i rygsækken😊

Nej, det er ikke en fysisk rygsæk. Det er en samling af kulturelle aktiviteter for børn, hvor de unge i Sydslesvig har mulighed for at få sjov, læring og dannelse med i bagagen. Deres egen kulturelle rygsæk.

Læring og dannelse foregår alle steder, også gennem kunst og kultur.

- Med rygsækken ønsker vi at bidrage til, at alle børn og unge igennem deres tid i dagtilbud og skole møder en række forløb, hvor deres rygsæk bliver fyldt op med alskens forløb og oplevelser, i samarbejde med det lokale kulturforenings- og erhvervsliv både syd og nord for grænsen, siger konsulenten for de pædagogiske læringscentre i Skoleforeningen, Runa Petersen.

- I år har vi ”rystet rygsækken” på flere måder. Den kommer først og fremmest i nyt bæredygtigt og brugervenligt format/ print. Bæredygtigheden er også den direkte årsag til, at alle institutioner i år kun modtager et enkelt fysisk eksemplar af rygsækken. Den sendes i pdf til alle institutionsledere og PLCer, samt lægges på SharePoint flere steder. Så der er fin mulighed for at downloade den, siger hun.

Tilbuddene er i år både de gode, gamle kendinge – men nye aktører og tilbud er ligeledes trådt ind i vores kreds.

- Vi har i år også flere tilbud målrettet udskolingen og gymnasier. Her vil vi særligt fremhæve Bevaringscenter Sønderjylland og Åben Virksomhed/DA.

Rygsækken byder på spændende møder med kunsten og kulturen i en bred vifte af genrer, og hvis indhold både skal vække børnenes nysgerrighed, glæde, sanser og forståelse af samspil.

- Det er vigtigt, at de pædagogiske medarbejdere kan sætte tilbuddene ind i enfaglig kontekst, og skabe god synergi til de indsatser man i øvrigt faciliterer rundt omkring i dagtilbud og skoler, siger Runa og håber, at alle institutioner vil tage godt imod årets rygsæk og de kulturelle tilbud.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top