Mål

Vores skoler søger at fremme tilegnelsen af de kundskaber og færdigheder, der medvirker til en alsidig, personlig udvikling og således at styrke de særlige potentialer ved en opvækst i mindretallet.

Skolernes mål er at sikre børn og unge i mindretallet læring og udvikling og forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og demokrati. Vi søger i samarbejde med forældrene at bidrage til elevernes sproglige, faglige, kulturelle samt demokratiske dannelse og alsidige personlige udvikling.

Vi ser det i denne sammenhæng som en væsentlig opgave at styrke de særlige potentialer, en opvækst i mindretallet giver. Vores skoler understøtter børnene i tilegnelsen af dansk sprog og kultur og bestræber sig samtidig på at dygtiggøre børnene til at begå sig i en tysk hverdag.

Undervisningen er derfor tilrettelagt under hensyntagen til den specielle sproglige og kulturelle situation i Sydslesvig og forbereder eleverne til videre uddannelse i såvel Danmark som Tyskland.

Scroll to top