Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Du kan telefonisk få fat på PPR til de almindelige kontortider.
 
Kontortiderne er
mandag - torsdag 8.00 - 16.00
fredag 8.00 - 13.00
 
Tlf.: 0461 570 870
Fax: 0461 540 87 99
Ved PPR er barnet/den unge i centrum, således at fokus ligger på inkluderende og støttende tiltag ud fra et systemisk perspektiv.
I Skoleforeningen handler inklusion om at skabe fællesskaber, der ikke kun giver plads til forskellighed, men aktivt skaber trivsel, læring og udvikling for alle børn i dagtilbud og skoler.
Gennem psykologiske og/eller pædagogiske undersøgelser og observationer undersøges børn og unges behov. PPR rådgiver og peger efterfølgende på muligheder for at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for barnets/den unges udvikling.
Forældre, dagtilbud og skoler kan henvende sig til PPR for at modtage rådgivning og vejledning.
Skoler og dagtilbud kan desuden i samarbejde med forældre indstille barnet/den unge til PPR, hvor det beskrives, hvad der ønskes hjælp til.
Scroll to top