Netværkspædagog (GENOPSLAG)

til Rendsborg-Egernførde


Jobnr:

4915

Institution:

Rendsborg-Bydelsdorf Daginstitution

Ansættelsestidspunkt:

19. august 2024

Lønindplacering:

Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.

Ugentlig arbejdstid:

23 timer

Særlige bemærkninger:

Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 25. juni 2024, kl. 12:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Cecilia Persson Sørensen, Rendsborg-Bydelsdorf Daginstitution, tlf. 04331-31746 eller pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup, tlf. 0461-5047189.

Handicap er ikke en hindring. Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Læs mere om Skoleforeningens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning: Ledige stillinger/Oplysningspligt - Dansk Skoleforening (skoleforeningen.org)

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist:

25. juni 2024 12:00

Offentliggjort:

11. juni 2024

Andre:

Netværkspædagogvikar i Rendsborg- Egernførde– et alsidigt job med masser af muligheder

Vil du være den flyvende og tryghedsskabende pædagog, der træder til, når behovet opstår – og som altid er garanteret fast antal timer? Vil du være med til at understøtte Skoleforeningens vigtige formål, hvor man giver børn og unge det bedste afsæt i et stærkt fællesskab? Så læs videre her. 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger dig som netværkspædagog til kredsen Rendsborg-Egernførde.

Du bliver fastansat ved Rendsborg-Bydelsdorf Daginstitution, som ligger i Rendsborg, som bliver dit basisdagtilbud.

Følgende 5 dagtilbud vil du, som fast vikar, være medansvarlig for:

-          Borreby Daginstitution i Egernførde  

-          Egernførde Børnehave

-          Askfelt Børnehave, som ligger midt i Hyttener Bjerge i Askfelt

-          Vestermølle Børnhehave, som ligger i Elsdorf-Westermühlen

-          Kiel-Pries Daginstitution som ligger i Kiel Priess

Din ansættelse ligger på 23 ugentlige timer. 

Du vil altid være garanteret timer i dit basisdagtilbud, Rendsborg-Bydelsdorf Daginstitution, hvis ikke de andre huse i netværket har behov for hjælp.

Merkørsel afregnes via gældende retningslinjer.

Er du frisk på at indgå i denne nye netværksmodel?

Du vil være med til at sikre stabilitet og kontinuitet i de enkelte dagtilbud.

At finde en vikar her og nu koster tid og kan opleves som pres for institutionerne, fordi det til tider kan være umuligt at finde en vikar, som kan træde til for kun en dag. Som netværkspædagog kommer du derfor til at gøre en vigtig forskel for de dagtilbud, du bliver tilknyttet – både personale og børn kan opleve øget tryghed og stabilitet.   

Med dit nysgerrige sind, gør du en forskel  

Du vil få mulighed for at dyrke din nysgerrighed, lære en masse nyt og høste erfaring fra forskellige institutionskulturer. Vi tilbyder dig derfor en masse frihed, mulighed for læring på tværs samtidig med, at du får en masse stabilitet som følge af det faste timetal, du er ansat til.

Vi leder efter dig, der er uddannet pædagog og meget gerne supplerer med erfaring inden for dagtilbudspraksis. Vi vægter, at du er nærværende, imødekommende og samvittighedsfuld. Du er nysgerrig og stolt af din faglighed, og du har lyst til at udforske den, ved at være tilknyttet flere forskellige institutioner.

Vi arbejder udviklingsorienteret med fødderne på jorden 
Vores kultur er lærende og nysgerrig med plads til godt humør og en positiv tilgang. Vi har en åbenhed og stræben efter et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning. Med det mener vi, at du aldrig står alene med en udfordring – der er altid kolleger, der står klar til at hjælpe dig. For at sikre en god opstart for vores kommende netværkspædagog i basisdagtilbuddet og inden for de øvrige netværksdagtilbud, vil vi sætte fokus på, at du føler dig både tryg, værdsat og godt klædt på til at varetage dine opgaver. Du vil derfor blive præsenteret for forskellige tiltag, som skal sikre, at du kommer godt i gang – og får gode oplevelser, som en del af hele netværket.

Vil du bringe dine kompetencer i spil hos os?

Så skynd dig at sende dit CV og din ansøgning til job@skoleforeningen.org

Ansættelsesudvalget, som består af dagtilbudsleder Cecilia Persson Sørensen, Rendsborg-Bydelsdorf Daginstitution, (tel.: 04331-31746) og pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup (tel.: 0461-5047189), som du er velkommen til at kontakte ved spørgsmål.

Vi glæder os til at møde dig.   

Scroll to top