LEDIGE STILLINGER

Oplysningspligt i henhold til Art. 13 GDPR/DSGVO for ansøgere. Tryk her for at læse mere

Pædagog

ved Frederiksberg Daginstitution

Skoleforeningen søger en pædagog til Frederiksberg Daginstitution per 1. januar 2023 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 5. juni 2023 med mulighed for forlængelse. Frederiksberg Daginstitution er normeret til 58 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 2. december 2022, kl. 12:00.

Pædagog

ved Gottorp-Skolens Børnehave

Skoleforeningen søger en pædagog til Gottorp-Skolens Børnehave pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter til den 20. april 2023 med mulighed for forlængelse. Gottorp-Skolens Børnehave er normeret til 70 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00-15.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 5. december 2022 kl. 12:00.

Pædagogmedhjælper

ved Skovgades Børnehave

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til Skovgades Børnehave per 4. januar 2023, eller snarest derefter, til den 31. juli 2023 med mulighed for forlængelse.

Skovgades Børnehave er normeret til 80 børn i alderen 3 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 5. december 2022, kl. 12:00.

 

Pædagog

ved Tarp Børnehave

Skoleforeningen søger en pædagog til Tarp Børnehave per 4. januar 2023 eller snarest derefter til den 20. januar 2023. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat.  

Tarp Børnehave er normeret til 97 børn i alderen 1 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 15.30. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 5. december 2022, kl. 12:00.

KONTORASSISTENT

ved Centraladministrationen

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. søger en kontorassistent til finansbogholderiet med tiltrædelse 1. januar 2023 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 19. april 2024, da der er tale om et vikariat.

Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 2. december 2022 kl. 12:00. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 49.Pædagogmedhjælper / Skoleledsager

ved Duborg-Skolen

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper som skoleledsager (Schulbegleitung) ved Duborg-Skolen. Stillingen ønskes besat per 9. januar 2023 eller snarest derefter til den 31. oktober 2023 med mulighed for forlængelse. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 2. december 2022, kl. 8:00.

Pædagogmedhjælper

ved Borreby Børnehave

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til Borreby Børnehave pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter. Borreby Børnehave er normeret til 69 børn fra 0 til 6 år. Institutionens aktuelle åbningstid er fra kl. 7.00 til kl.16.00.  
Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 2. december 2022, kl. 12:00.

Pædagog

ved Borreby Børnehave

Skoleforeningen søger en pædagog til Borreby Børnehave pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter. Borreby Børnehave er normeret til 69 børn fra 0 til 6 år. Institutionens aktuelle åbningstid er fra kl. 7.00 til kl.16.00.  
Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 2. december 2022, kl. 12:00.

Pædagogmedhjælper

ved Oksevejens Børnehave & Oksevejens Vuggestue

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til Oksevejens Børnehave per 1. januar 2023 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 5. juli 2023 med mulighed for forlængelse. Institutionen er normeret til 80 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7:00 -16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 2. december 2022, kl. 12:00.

 

Månedslønnet lærervikar

ved Medelby Danske Skole og Vimmersbøl Danske Skole

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene dansk, matematik, håndarbejde og billedkunst i mellemtrin samt matematik og billedkunst i grundforløbet til en kombineret stilling ved Medelby Danske Skole og Vimmerbøl Danske Skole pr. 09.01.2023. Stillingen er tidsbegrænset til den 14. juli 2023, da der er tale om et vikariat.

Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 2. december 2022, kl. 8.00. .

Månedslønnet Lærervikar

ved Jens Jessen-Skolen

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar der kan undervise 2 lektioner sløjd i 6.klasse ved Jens Jessen-Skolen. Du skal have gennemført sikkerheds – maskinkurset og brænde for at undervise. Stillingen er tidsbegrænset til den 14.07.2023, da der er tale om et vikariat. 

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Skoleleder / tidsbegrænset stilling

ved Vyk Danske Skole

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en ny skoleleder til Vyk Danske Skole med tiltrædelse 15. december eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til d. 31.07.2023.

Ansøgning skal være Skoleforeningen i hænde senest den 28. november 2022, kl. 12:00.

 

 

Månedslønnet lærervikar

ved A. P. Møller Skolen

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene tysk, idræt, biologi og valgfag ved A. P. Møller Skolen med følgende timefordeling: 21 ugtl. løntimer i perioden 09.01.2023 - 09.02.2023 og med 16 ugtl. løntimer i perioden 10.02.2023 - 14.07.2023. Stillingen er tidsbegrænset til den 14.07.2023, da der er tale om et vikariat. 

Elevplads teknisk tegner (Bauzeichner/-in)

ved Centralforvaltningen

Månedslønnet Lærervikar

ved Vyk Danske Skole

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene dansk, historie, billedkunst, håndarbejde og biblioteket ved Vyk Danske Skole. Stillingen er tidsbegrænset til den 14.07.2023, da der er tale om et vikariat. 

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Pædagogmedhjælper (genopslag)

ved Læk Danske Skole

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til heldagsskolen ved Læk Danske Skole pr. 9. januar 2023 eller snarest derefter til den 31. juli 2023. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 15. december 2022, kl. 12:00.

IT-fieldservice medarbejdere

ved IT-Kontoret

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. søger IT-fieldservice medarbejdere med 38,25 ugentlige timer per 1. februar 2023 eller snarest derefter.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Vi søger efter vikarer til vores dagtilbud og skoler

ved Dagtilbud og skoler

Instruktører på honorarbasis

ved Heldagsskoler

IT-systemadministrator (GENOPSLAG)

ved Centralforvaltningen

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. søger en IT-systemadministrator med tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 1. januar 2023 kl. 12:00.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Månedslønnet lærervikar

ved A. P. Møller Skolen

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bla. fagene geografi, biologi og dansk ved A. P. Møller Skolen  pr. 9. januar 2023 . Stillingen er tidsbegrænset til den 14. juli 2023, da der er tale om et vikariat.
Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 6. december 2022.

Pædagog

ved Egernførde Børnehave

Skoleforeningen søger en pædagog til Egernførde Børnehave pr. 4. januar 2023 eller snarest derefter til den 21. juli 2023 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat. Egernførde Børnehave er normeret til 40 børn i alderen 3-6 år. Åbningstid er aktuelt kl. 07.15-15.15. Ansøgninger skal være i Skoleforeningens hænde senest den 9. december 2022, kl. 8.00.

Souchef

ved Ørsted Børnehave

Skoleforeningen søger en souschef til Ørsted Børnehave pr. 15. januar 2023 eller snarest derefter. Ørsted Børnehave er normeret til 40 børn i alderen 3 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7:30 -14:30. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 9. december 2022, kl. 12:00.

Skoleledsager/pædagogmedhjælper

ved Sild Danske Skole

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper/skoleledsager til Sild Danske Skole per 9. januar 2023 eller snarest derefter: Derudover forhøjes den ugentlige arbejdstid til 20 timer tidsbegrænset til den 31. juli 2025 med mulighed for forlængelse. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 9. december 2022, kl. 12.00.

Pædagog

ved Husum Børnehave

Skoleforeningen søger en pædagog til Husum Børnehave per 15. januar 2023 eller snarest derefter. Institutionen er normeret til 100 børn i alderen 0-6 år. Åbningstid er aktuelt kl. 07.00-16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 15. december 2022, kl. 8:00.

 

 

Pædagog

ved Husum Børnehave

Skoleforeningen søger en pædagog til Husum Børnehave per 15. januar 2023 eller snarest derefter. Institutionen er normeret til 100 børn i alderen 0-6 år. Åbningstid er aktuelt kl. 07.00-16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 15. december 2022, kl. 8:00.