IT-fieldservice medarbejdere

ved IT-Kontoret

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. søger IT-fieldservice medarbejdere med 38,25 ugentlige timer per 1. november 2022 eller snarest derefter.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Vi søger efter vikarer til vores dagtilbud og skoler

ved Dagtilbud og skoler

Instruktører på honorarbasis

ved Heldagsskoler

Konsulent på skoleområdet (GENOPSLAG)

ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Skoleforeningen søger en konsulent på skoleområdet til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med tiltrædelse den 1. december 2022 eller snarest derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 24. oktober 2022, kl. 8:00.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen

Netværkspædagogmedhjælper (GENOPSLAG)

ved

Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. oktober 2022, kl. 12:00.

Hvis du ikke allerede medbringer en form for pædagogisk baggrund, tilbyder vi et spændende pædagogisk kursusforløb til dig.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Teknisk medarbejder

ved Centralforvaltningen

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Pædagog hhv. pædagogmedhjælper (GENOPSLAG)

ved Sønder Brarup Danske Skole

Skoleforeningen søger en pædagog hhv. pædagogmedhjælper til heldagsskolen ved Sønder Brarup Danske Skole per 15. november 2022 eller snarest derefter til den 31. juli 2023 med mulighed for forlængelse. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 21. oktober 2022, kl. 08:00.

 

Souschef

ved Frederiksberg Daginstitution

Skoleforeningen søger en souschef til Frederiksberg Daginstitution per 1. december 2022 eller snarest derefter. Frederiksberg Daginstitution er normeret til 58 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. oktober 2022, kl. 12:00.

Pædagogmedhjælper

ved Tarp Børnehave

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til Tarp Børnehave per 1. december 2022 eller snarest derefter til den 31. maj 2023. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat. Tarp Børnehave er normeret til 97 børn i alderen 1 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 15.30. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 13. oktober 2022, kl. 12:00.

Pædagogmedhjælper

ved Læk Danske Skole

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til heldagsskolen ved Læk Danske Skole pr. 21. november 2022 eller snarest derefter til den 31. juli 2023. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 21. oktober 2022, kl. 12:00.

Pædagogisk konsulent på skolekontoret

ved Skolekontoret

Skoleforeningen søger en pædagogisk konsulen på skolekontoret per 24. oktober eller snarest derefter og til den 31. juli 2023. Ansøgning skal være Skoleforeningen i hænde senest den 10. oktober 2022, kl.10:00.

Pædagog

ved Husum Børnehave

Skoleforeningen søger en pædagog til Husum Børnehave per 1. november 2022 eller snarest derefter. Institutionen er normeret til 100 børn i alderen 0-6 år. Åbningstid er aktuelt kl. 07.00-16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 11. oktober 2022, kl. 08:00.

 

 

Netværkspædagog

ved

Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 21. oktober 2022, kl. 12:00.

Pædagogmedhjælper

ved Skovgades Børnehave

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper/ledsager til et enkelt barn (1:1 Betreuung) til Skovgades Børnehave per 1. november 2022, eller snarest derefter, til den 31. juli 2023 med mulighed for forlængelse.

Skovgades Børnehave er normeret til 80 børn i alderen 3 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 13. oktober 2022, kl. 12:00.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

KØKKENMEDHJÆLPER

ved Christianslyst

Skoleforeningen søger en køkkenmedhjælper til Christianslyst. Stillingen ønskes besat pr. 01.11.2022 eller snarest derefter. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 14. oktober 2022 kl. 12:00

Netværkspædagogvikar

ved Kreds Slesvig-Flensborg, basisdagtilbud Hatlund Børnehave

Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 14. oktober 2022, kl. 12:00.

Netværkspædagogmedhjælper

ved Netværk Flensborg øst, basisdagtilbud Skt. Hans Børnehave

Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 21. oktober 2022, kl. 12:00.

Souschef

ved Bredsted Børnehave

Skoleforeningen søger en souschef til Bredsted Børnehave pr. 1. november 2022 eller snarest derefter. Bredsted Børnehave er normeret til 78 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 15.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 11. oktober 2022, kl. 12:00.

Netværkspædagogmedhjælper

ved Kreds Slesvig-Flensborg, basisdagtilbud Store Vi-Vanderup Børnehave

Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 28. oktober 2022, kl. 12:00.

Månedslønnet Lærervikar

ved Jens Jessen-Skolen

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene fysik, matematik, idræt og samfundsfag samt special pædagogiks indsats i faget matematik. Stillingen er tidsbegrænset til den 14.07.2023, da der er tale om et vikariat. Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Køkkenassistent

ved Ringvejens Vuggestue

Skoleforeningen søger en køkkenassistent til Ringvejens Vuggestue per 17. november 2022 eller snarest derefter. Institutionen er normeret til 60 børn i alderen 0-3 år. Åbningstid er aktuelt kl. 07.00-16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 21. oktober 2022, kl.12.00.

Pædagog

ved Ringvejens Vuggestue

Skoleforeningen søger en pædagog til Ringvejens Vuggestue per 11. november 2022 eller snarest derefter. Institutionen er normeret til 60 børn i alderen 0-3 år. Åbningstid er aktuelt kl. 07.00-16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 18. oktober 2022, kl.12.00.

Månedslønnet Lærervikar

ved Jørgensby-Skolen

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene dansk, idræt og kristendom samt klasselærerfunktion primært i indskolingen ved Jørgensby-Skolen. Stillingen er tidsbegrænset til den 16.12.2022, da der er tale om et vikariat. 

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Pedel

ved Oksevejens Skole og Oksevejens Børnehave

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Pædagogmedhjælper/skoleledsager

ved Jaruplund Danske Skole

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper med 10 ugentlige timer som ledsager til et enkelt barn (skoleledsager) ved Jaruplund Danske Skole per 21 november  2022 . Stillingen er tidsbegrænset til den 30. april 2023 med mulighed for forlængelse.  Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 24. oktober 2022, kl. 12:00.

Pædagog

ved Jes Kruse-Skolen

Skoleforeningen søger en pædagog med 22,5 ugentlige timer til heldagsskolen ved Jes Kruse-Skole per 21 november 2022 . Stillingen er tidsbegrænset til den 31 juli 2023. Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 24. oktober 2022, kl.12:00.