Styrelsen

Styrelsen er Skoleforeningens politiske ledelse og varetager foreningens interesser. Den træffer blandt andet beslutninger om dagtilbud og skolernes virksomhed, godkender læseplaner og kontrollerer Direktionens arbejde. Styrelsen vælges blandt Fællesrådets medlemmer fra i alt ni valgområder, et valgområde for hver af de ni fællesskoler med tilhørende dagtilbud og grundskoler.

Har du spørgsmål, som skal behandles på et styrelsesmøde, skal de sendes til sabine.oetzmann@skoleforeningen.org mindst en uge inden styrelsesmødet.

Styrelsens medlemmer

Paul Salwik, Formand
Jes Kruse-Skolen
Fællesskoledistrikt: Jes Kruse-Skolen

Troels Kaysen, Næstformand
A.P. Møller Skolen
Fællesskoledistrikt: A.P. Møller Skolen

Andrea Heimrath, Styrelsesmedlem
Skovlund-Valsbøl Danske Skole
Andrea.Heimrath@skoleforeningen.org
Fællesskoledistrikt: Læk Danske Skole

Olaf Runz, Styrelsesmedlem
Duborg-Skolen
Fællesskoledistrikt: Duborg-Skolen

Hauke Matthiesen, Styrelsesmedlem
Ejderskolen
Fællesskoledistrikt: A.P. Møller-Skolen

Anne Hahn-Ruempler, Styrelsesmedlem
Styrelsesmedlem
Friisk Foriining

Moritz Butz, Styrelsesmedlem
Kaj Munk-Skolen
Fællesskoledistrikt: Sønder Brarup Danske Skole

Björn-Ole Strichau, Styrelsesmedlem
Husum Danske Skole
Fællesskoledistrikt: Husum Danske Skole

Ulla Virkkunen Andrees, Styrelsesmedlem
Sild Danske Skole
Fællesskoledistrikt: Duborg-Skolen

Nikolaj Stage Jensen, Styrelsesmedlem
Jens Jessen-Skolen
Fællesskoledistrikt: Jens Jessen-Skolen

Philipp Bohk, Styrelsesmedlem
Cornelius Hansen-Skolen
Fællesskoledistrikt: Cornelius Hansen-Skolen

Svend Wippich, Styrelsesmedlem
Harreslev-Kobbermølle Danske Skole
Fællesskoledistrikt: Gustav Johannsen-Skolen

Scroll to top