Historie

Det danske skolesystem i Sydslesvig har sit udgangspunkt i grænsedragningen i 1920. I dag driver Skoleforeningen 55 dagtilbud og 43 skoler, heraf to med gymnasieoverbygning.

Det danske skolesystem i Sydslesvig, som vi kender det i dag, tager udgangspunkt i grænsedragningen i 1920. Placeringen af den ny grænse var resultatet af en demokratisk folkeafstemning. Her blev det gamle hertugdømme Slesvig delt mellem Danmark og Tyskland. Derved opstod der et dansk mindretal i Sydslesvig og et tysk mindretal i Nordslesvig. Som en af de første konsekvenser af den nye politiske og retslige situation i Sydslesvig oprettede en gruppe dansksindede forældre en dansk skoleforening i Flensborg den 5. maj 1920.

Dansk skolegang skulle sikres

Skoleforeningen havde til formål at sikre dansk skolegang for børnene i det danske mindretal. I første omgang samlede man kræfterne om at oprette danske skoler i Flensborg. Senere kom foreningens arbejde til at omfatte hele Sydslesvig.

Eksplosiv tilgang efter krigen

I begyndelsen af 1920’erne måtte det danske mindretal kæmpe for sin eksistensberettigelse og for sin ret til at oprette og drive danske skoler. Især under nazismen (1933-45) havde det danske skolevæsen i Sydslesvig særdeles vanskelige arbejdsvilkår. I 1936 var der cirka 1000 elever i de dengang ti danske skoler. Ved slutningen af 2. Verdenskrig i foråret 1945 var antallet af børn mere end halveret. Men efter krigen fik det danske skolevæsen i Sydslesvig en nærmest eksplosiv tilgang af elever. Efter Forbundsrepublikkens oprettelse i 1949 og efter Bonn-København-erklæringerne i 1955 normaliseredes udviklingen.

Siden 1960’erne har de danske dagtilbud og skoler haft en stabil tilgang, og udviklingen i elevtallet har stort set fulgt børnetallet. I 2011 var der cirka 5.700 elever i de dengang 45 danske skoler i Sydslesvig.

Danske gymnasier i Sydslesvig

Indtil 2008 var Duborg-Skolen i Flensborg det eneste danske gymnasium i Sydslesvig. Men i forbindelse med en generel omstrukturering til fællesskoler skænkede A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal det danske mindretal en helt ny fællesskole med gymnasieoverbygning. Skolen fik navnet A. P. Møller Skolen. Den blev bygget i Slesvig og har plads til 650 elever.

Oprettelse af dagtilbud

Sideløbende med etableringen af danske skoler arbejdede Skoleforeningen på at oprette danske børnehaver i Sydslesvig. Foreningens første børnehave blev indviet i Flensborg i 1922.

Sydslesvigs danske skoles historie efter 1920

Værket består af to bind og kan købes og betales kontant i Økonomiafdelingen mandag til torsdag kl. 8 til 16 og fredag kl. 8 til 13. Sælges til selvafhenter for 60,- euro hhv. 475,- kr.

De to bind tilsendes gerne imod forudbetaling af bogpris + porto på vores konto

- Sydbank 8065-0001109755 (550,- kr. inkl. porto)
eller
- Union Bank DE 20 2152 0100 0000 0118 94 (65,- euro inkl. porto)

Husk at skrive dit fuldstændige navn samt din adresse på overførslen.

Har du spørgsmål, er du meget velkomne til at kontakte Ilka.boerner@skoleforeningen.org eller Diana.jessen@skoleforeningen.org.

Skyttehusets historie Læs her
Scroll to top