Materialer

Sprogfolderne er en del af Skoleforeningens indsatsområde »Sprog og Læsning«. I folderne finder du oplysninger om, hvordan der arbejdes med sprog og læsning på de forskellige alderstrin, og mange gode tips til, hvordan I som forælder kan støtte dit barn i sprog- og læsetilegnelsen.

Links og apps

Til elever

Den Danske Ordbog

Ordbogen hjælper dig med ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug. Hent ordbogen gratis som app til både iPhone og Android!

Til forældre

Den Danske Ordbog

Den Danske Ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk og oplyser om sprogbrug. Hent ordbogen gratis som app til både iPhone og Android!

Sproget.dk

Søg på alt, hvad der vedrører det danske sprog.

Ordstrategiplakat

Ordstrategiplakat

Ordstrategiplakaten er en del af Skoleforeningens indsatsområde »Sprog og læsning«. Plakaten er til ophæng i alle klasselokaler som støtte i elevens sprogtilegnelse i alle fag. Plakaten kan bestilles gratis på Indkøbskontoret.