Film

Socialministeriet har iværksat en storstilet efteruddannelsesindsats i form af en sprogpakke. Til Sprogpakken knytter sig en række eksempel- og refleksionsfilm. Se dem her.

Følg barnets interesser

Brug åbnende spørgsmål

Vent på barnets svar

Fortolk og udvid, hvad barnet siger

Hjælp barnet med at sætte ord på

Forklar ord, barnet ikke kender

Relater til noget, barnet kender

Udnyt barnets sproglige kompetencer

Ret ikke barnets fejl direkte

Leg med sproget

Dialogisk læsning

Scroll to top