Uwes sidste skoledag

Uwes sidste skoledag

Uwe Prühs har været vicedirektør i Skoleforeningen sidsen 2001. Inden da har han være skoleleder på Lyksborg Danske Skole i ti år.

Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed -Jensen gav sin stedfortræder de bedste ønsker med på vejen: Uwe har om nogen været Skoleforeningens mand. Opvokset i systemet og har tilbragt hele sit arbejdsliv i Skoleforeningen – ja har oven i købet hentet en nordjysk lærerinde hertil. Kan man forlange mere? Mindretallet er hjerteblod for dig Uwe og du har gjort dit for at bidrage til vores enestående mindretal. På Skoleforeningens vegne siger jeg allerede nu tak for mange års tro tjeneste og konstruktivt samarbejde. Vi fejrer dig rigtigt senere – men den første tak har du hermed fået med på vejen.

Den officielle afskedsreception er på grund af Corona-pandemien udskudt til efter sommerferien. Et større afskedsinterview med Uwe Prühs bringes i Flensborg Avis i de kommende dage.

Se mere