Beskyldninger i Flensborg Avis

Undersøgelsen kommer i starten af året

Skoleforeningens Styrelse, Direktionen og Driftsrådet har i de seneste uger drøftet fremgangsmåden i forhold til den uvildige instans, som skal undersøge de beskyldninger om ledelsesstilen og den generelle trivsel i Skoleforeningen, som er blevet fremsat i Flensborg Avis.

Undersøgelsen kommer i starten af året

Det har været Styrelsens ønske, at forholdene bliver undersøgt af en uvildig tillidsperson og Direktionen har foreslået, at undersøgelsen bliver foretaget af et advokatfirma med erfaring i denne slags opgaver.

Styrelsen har haft møder med Driftsrådet, Skolelederforeningen, og Lærerforeningen for at lytte til deres og medlemmernes argumenter i denne sag, og samtidig meddelt, at det er Styrelsens ønske, at Direktionen og Driftsrådet går i dialog med det uvildige firma, som de mener er den rigtige partner til opgaven.

Repræsentanter for Direktionen og Driftsrådet har haft et møde med advokatfirmaet, hvor forslaget til undersøgelse blev fremlagt, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Det forventes, at den endelig aftale snart falder på plads.

For Styrelsen har det været utrolig vigtigt, at Direktionen og Driftsrådet bakker 100 procent op om denne form for undersøgelse, og det gør de.

Efter nytår kommer der så nærmere informationer om, hvordan undersøgelsen gennemføres. En stor del bliver via en sikret onlineportal, men der bliver også mulighed for at henvende sig pr. telefon på dansk eller på tysk. Besvarelsen er anonym over for Skoleforeningen, men advokatfirmaet vil kende deltagernes identitet - nogle af henvendelserne vil blive fulgt op af et tilbud om yderligere interviews - også disse vil være anonyme over for Skoleforeningen.

Undersøgelsen vil blive tilrettelagt sådan, at man kan henvende sig med positive såvel som negative oplevelser i forhold til trivslen i Skoleforeningen.

Advokatfirmaet får desuden tilgang til trivselsundersøgelsen, som er blevet foretaget blandt Skoleforeningens medarbejdere i 2018/19 og til Corona-trivselsundersøgelsen fra 2022, for at de kan undersøge påstanden i Flensborg Avis om, at trivselsundersøgelserne understøtter beskyldningerne.

Advokatfirmaet, Driftsrådet og Direktionen er for tiden i gang med at planlægge selve undersøgelsen, som bliver gennemført i starten af det nye år. Undersøgelsen foregår inden for en afgrænset tidsramme og advokatfirmaet producerer dernæst en rapport til Styrelsen.

I forhold til en permanent whistleblowerordning i Skoleforeningen er det seneste nyt, at forbundsdagen i Berlin netop har besluttet den lov, som danner grundlag for sådan en ordning. Skoleforeningen kommer til at oprette ordningen i dialog med Driftsrådet.


Åh nej, vi skal spise

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

En af grupperne i Kappel Daginstitution havde det svært, og de voksne var ved at give op. Så rakte de ud til PPR

Scroll to top