Se video

Skoleforeningen undersøger elevernes trivsel

I løbet af efteråret 2022 gennemfører Skoleforeningen for første gang en elevtrivselsundersøgelse (ETU) blandt alle elever i 1.-10. klasse. Her arbejder Skoleforeningen sammen med Dansk Center for Undervisningsmiljø, som står bag de trivselsundersøgelser, der laves i de danske folkeskoler.
Elevernes feedback er en vigtig del af hele Skoleforeningens evalueringskultur, og det er vigtigt at få hørt så mange elever som muligt. Formålet med undersøgelsen er, at klasselærerne sammen med eleverne kan få en god dialog om deres læringsmiljø, og her fra at skabe de mulige forandringer til gavn for et endnu bedre læringsmiljø.
 
Mere om undersøgelsen kan ses i videoen forneden:

Mobilvisning her

 

Se mere