Styrelsen beslutter sig for mere åbenhed

På sit møde torsdag den 25. april besluttede Skoleforeningens styrelse at flytte to punkter, referatet af et møde, som nogle af styrelsesmedlemmerne har haft med driftsrådet, og forvaltningens samarbejde med driftsrådet, fra den lukkede til den åbne del af mødet.

Skoleforeningens formand, Paul Salwik benyttede lejligheden til at udtrykke styrelsens fulde tillid til direktionen, mens næstformand Troels Kaysen, som refererede fra mødet med driftsrådet, tydeliggjorde, at der både er uenigheder og enigheder i samarbejdet.

Flytningen af de to punkter til skete som et led i ønsket om mere åbenhed i Skoleforeningen, og det var en enig styrelse, der efterfølgende vedtog i det helt taget at gøre sine møder mere åbne.

Det skal blandt andet ske ved også at skrive punkterne på det lukkede møde på dagsordenen, om nødvendigt i anonymiseret form.

Ændringerne sker i høj grad også for løfte kvaliteten af styrelsesmøderne.

Således står der også i det forslag, styrelsesmedlem Nikolaj Stage Jensen havde udarbejdet, blandt andet, at protokollen fremadrettet opdeles i et beslutningsreferat og en protokol.

- Ledelsen, som skal følge styrelsens beslutninger, har kun behov for at vide, hvad vi har besluttet, sagde Nikolaj Stage Jensen, der også mener, at et dagsordenspunkt skal være så tydeligt, at ingen har behov for at læse bilag for at finde ud af, hvad det handler om, lige som det i givet fald skal fremgå, hvad der ønskes besluttet.

- Vi begynder at nærme os noget, der ser fornuftigt ud, sagde Nikolaj Stage Jensen, der mener, at ændringerne »giver større gennemskuelighed i beslutningsprocessen«, og hans styrelseskolleger viste sig altså enige ved at nikke ja til hans forslag.

Den offentlige del af styrelsesmødet bød desuden på blandt andet orientering om det danske initiativ »Sammen om skolen« og et nyt elev-administrationssystem.


Det betyder noget for fællesskabet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Den 1. juli tager blandt andre Jørgensby-Skolen en tur i Idrætsparken for at se Sydslesviglandsholdet spille EM-kamp.

Vores lærer - sangskriveren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Lisa Stammer er en af ophavspersonerne bag den officielle Europeada-sang. Og hendes elever i Slesvig har haft en finger med i spillet.

Vores lærer - landsholdsspilleren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Take Gniosdorz er 22 år, lærerstuderende og af og til vikar på blandt andet Jørgensby-Skolen i Flensborg. Men han er også landsholdsspiller i fodbold.

Scroll to top