Paul Salwik vinder kampvalget

Skoleforeningens nye formandskab er Paul Salwik og Troels Kaysen.

Paul Salwik er ny formand for Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Han vandt kampvalget mod Skoleforeningens fungerende næstformand, Andrea Heimrath med 31 mod 27 stemmer. I sin tale forud for valget kom han ind på, at der er brug for en kulturforandring:

- Jeg stiller op som formand for Skoleforeningen, fordi jeg tror, jeg kan gøre en forskel, fordi jeg tror, jeg kan være med til at skabe en kulturforandring, som jeg er overbevist om, at Skoleforeningen har brug for, sagde han.

- Der er behov for, at medarbejderne inddrages, at vi har en samarbejdende ledelse og ikke mindst et samarbejde, der er præget af gensidig respekt. Ud fra mit eget kendskab til og erfaring med ledelse er jeg ikke i tvivl om, at en inddragende og demokratisk ledelseskultur resulterer i meget mindre sygefravær, større tilfredshed og frem for alt de bedst mulige læringsmiljøer for vores børn, sagde Paul Salwik

- Vi har brug for en klart defineret kultur i Skoleforeningen. At definere denne kultur er vores fælles opgave, og den skal inkludere os alle: medarbejder, leder, driftsråd og direktion, støttet af Fællesråd, Styrelsen og formandskabet.

Troels Kaysen var eneste kandidat til næstformandsposten. Han fik 54 ud af 59 stemmer.

- Jeg vil gerne være næstformand, fordi jeg vil sætte et  større aftryk på den fremtid  og de udfordringer Skoleforeningen står over  for, for eksempel heldagsskolen, medarbejdernes trivsel, kvalitetssikring og en bedre information af Fællesrådet, sagde han.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top