Kontaktseminar om efterskoleophold

Undervisere nord og syd for grænsen netværker og forbereder næste års efterskoleophold.

Kontaktseminar om efterskoleophold

Lærere fra 15 danske efterskoler og de sydslesvigske fællesskoler var torsdag og fredag på kursus sammen, for blandt andet at forberede næste års »snuseophold« på efterskoler. Det er elever fra 8. og 9. årgang i Sydslesvig, som enten kommer på et 14 dages ophold eller også bare besøger en efterskole for en enkelt dag.

- Det er et arrangement, som vi har rigtig god erfaring med. Lærerne netværker med hinanden og får vigtige input til deres arbejde, fortæller Skoleforeningens pædagogiske konsulent for uddannelse og job, Stephanie Schönbeck-Graf.
Rigtig mange elever i Sydslesvig benytter sig af tilbuddet, som er gratis, og som giver de unge mulighed for at få en fornemmelse for, hvad en efterskole er for noget. For mange af disse elever er et 14 dages ophold opstarten til et helt år på en efterskole.
- Helt konkret bruges kurset til at finde tidspunkter og kapacitet på de 15 efterskoler, hvor vores elever så kan komme. Vores lærere går så tilbage til deres elever og finder interesserede, siger lederen af Skoleforeningens rejsekontor, Sally Flindt-Hansen.

Men kurset har også et andet vigtigt formål: At lærere og vejledere ved danske skoler i Sydslesvig og lærere fra efterskoler, der modtager elever fra Sydslesvig, møder hinanden, bliver inspireret, fagligt opdateret, skaber netværk og aftaler om udveksling. Seminaret handler om kulturmøde, og hvordan det er at leve som mindretal i en flertalskultur. Seminaret har et historisk, et sprogligt og et grænselandsaspekt.

Således byder kurset både på besøg i Sydslesvig (Flensborg Avis), personlige historier og videndeling om erhvervsvejledning i Danmark og Tyskland. Styrelsesmedlem i Skoleforeningen, Søren Harnow Klausen, som på Syddansk Universitet er rådgiver og bedømmer på Efterskoleforeningens igangværende forskningsprojekt »Dannende undervisning og samvær på efterskoler«, kommer med guldkorn og særlige nedslagspunkter fra projektets foreløbige resultater.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top