Institutionerne er lukket

Institutionerne er lukket

Kære forældre, kære børn

Delstatsregeringen har nu besluttet, at alle dagtilbud og skoler i Slesvig-Holsten er lukket frem til slutningen af den slesvig-holstenske påskeferie (19. april)
Lukningerne rejser selvfølgelig mange spørgsmål hos både forældre og medarbejdere. Dem finder vi svar på i de næste dage
På dagtilbudsområdet og for skoleelever i 1. til 6. klasse bliver der oprettet nødgrupper for de børn, hvor begge forældre arbejder i den systemrelevante infrastruktur, for eksempel sundheds- og sikkerhedssektoren eller forsyning (eks. energi, vand, fødevarer, medicin). På skoleområdet har myndighederne fastlagt, at nødgrupperne i første omgang kører frem til den 18. marts. På dagtilbudsområdet til den 20. marts.
Hvor det er muligt organiserer den enkelte skole meningsfuldt skolearbejde. Det kan for eksempel være over intra eller anden digital kommunikation. Vi vil gerne opretholde en form for undervisning af eleverne.
Det er nogle særlige og udfordrende tider. Dansk Skoleforening for Sydslesvig ønsker alle børn, forældre og ansatte, at de kommer godt igennem de næste dage og uger.

Liebe Eltern, liebe Kinder
Die Landesregierung hat beschlossen alle Kindertagesstätten und Schulen im Land bis zum Ende der schleswig-holsteinischen Osterferien geschlossen zu halten (19. April). Die Schließungen werfen natürlich viele Fragen auf, auf die wir in den nächsten Tagen Antworten finden werden.
Für Kitas und Kinder der Klassen 1-6 werden Notgruppen eingerichtet, damit Kinder betreut werden können, wenn beide Eltern oder ein alleinerziehender Elternteil in systemrelevanten Bereichen arbeitet. Zu den Arbeitsbereichen gehört beispielsweise die Infrastruktur des Gesundheitsbereiches (u.a. Kliniken, Pflege, Unternehmen für Medizinprodukte), Versorgung (Energie, Wasser, Lebensmittel, Arznei), Justiz, Polizei, Feuerwehr. Für Schulen gilt dies vorerst bis zum 18. März, für Kitas bis zum 20. März
Um eine Form von Unterricht aufrecht zu erhalten, organisiert die Schule, wo es möglich ist, sinnvolle schulische Arbeit, zum Beispiel über das Schulintra oder andere digitale Kommunikation.
Es sind ungewöhnliche Zeiten. Dansk Skoleforening for Sydslesvig wünscht allen Kindern, Eltern und Mitarbeitern, dass sie gut durch die nächsten Tage und Wochen kommen.

Kære forældre, kære børn

Delstatsregeringen har nu besluttet, at alle dagtilbud og skoler i Slesvig-Holsten er lukket frem til slutningen af den slesvig-holstenske påskeferie (19. april)
Lukningerne rejser selvfølgelig mange spørgsmål hos både forældre og medarbejdere. Dem finder vi svar på i de næste dage
På dagtilbudsområdet og for skoleelever i 1. til 6. klasse bliver der oprettet nødgrupper for de børn, hvor begge forældre arbejder i den systemrelevante infrastruktur, for eksempel sundheds- og sikkerhedssektoren eller forsyning (eks. energi, vand, fødevarer, medicin). På skoleområdet har myndighederne fastlagt, at nødgrupperne i første omgang kører frem til den 18. marts. På dagtilbudsområdet til den 20. marts.
Hvor det er muligt organiserer den enkelte skole meningsfuldt skolearbejde. Det kan for eksempel være over intra eller anden digital kommunikation. Vi vil gerne opretholde en form for undervisning af eleverne.
Det er nogle særlige og udfordrende tider. Dansk Skoleforening for Sydslesvig ønsker alle børn, forældre og ansatte, at de kommer godt igennem de næste dage og uger.

Liebe Eltern, liebe Kinder
Die Landesregierung hat beschlossen alle Kindertagesstätten und Schulen im Land bis zum Ende der schleswig-holsteinischen Osterferien geschlossen zu halten (19. April). Die Schließungen werfen natürlich viele Fragen auf, auf die wir in den nächsten Tagen Antworten finden werden.
Für Kitas und Kinder der Klassen 1-6 werden Notgruppen eingerichtet, damit Kinder betreut werden können, wenn beide Eltern oder ein alleinerziehender Elternteil in systemrelevanten Bereichen arbeitet. Zu den Arbeitsbereichen gehört beispielsweise die Infrastruktur des Gesundheitsbereiches (u.a. Kliniken, Pflege, Unternehmen für Medizinprodukte), Versorgung (Energie, Wasser, Lebensmittel, Arznei), Justiz, Polizei, Feuerwehr. Für Schulen gilt dies vorerst bis zum 18. März, für Kitas bis zum 20. März
Um eine Form von Unterricht aufrecht zu erhalten, organisiert die Schule, wo es möglich ist, sinnvolle schulische Arbeit, zum Beispiel über das Schulintra oder andere digitale Kommunikation.
Es sind ungewöhnliche Zeiten. Dansk Skoleforening for Sydslesvig wünscht allen Kindern, Eltern und Mitarbeitern, dass sie gut durch die nächsten Tage und Wochen kommen.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top