HALV- OG HELÅRSEVALUERING

Her finder du informationer om den nye halv- og helårsevaluering

HALV- OG HELÅRSEVALUERING

Det, der er vigtigst gennem hele skoleforløbet, er, at barnet og den unge er i udvikling, og selv ved, hvad det kan, og hvad der er næste skridt. Læring er en proces, og der skal være plads til at lave fejl og lyst til at lære mere. I Skoleforeningen er vi derfor i gang med at udvikle en evalueringskultur, hvor der er fokus på den løbende evaluering, og hvor det er elevens læring og progression, der er i fokus. Læs mere herom i fagenes læreplaner under afsnittet om evaluering.

Ved den første halvårsevaluering i indskolingen føres der en samtale med forældrene om barnets faglige, sproglige, personlige og sociale udvikling i skolen. Herefter evalueres eleverne ved hvert halvår med et evalueringsskema. Evalueringsskemaerne hænger sammen med fagenes læreplaner og viser, hvor langt eleven er nået inden for fagenes kompetencemål i forhold til det, der er arbejdet med i undervisningen samt inden for nogle overordnede lærings-, social- og sprogkompetencer.

Fra 8. -10. klasse gives halv- og helårsevalueringen som bogstavkarakterer, mens den i gymnasiet gives som talkarakterer. 

Læs alle de nødvendige informationer her: Halv-og-helaarsevaluering


Åh nej, vi skal spise

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

En af grupperne i Kappel Daginstitution havde det svært, og de voksne var ved at give op. Så rakte de ud til PPR

Scroll to top