Grønt flag til alle sydslesvigske dagtilbud

Stort dagtilbudsprojekt stiller skarpt på miljø og bæredygtighed.

I sidste uge startede Kita-aktionsprogrammet op. Alle Skoleforeningens 55 dagtilbud er med og kan se frem til en sprudlende perlerække af oplevelser, som både medarbejdere og børn vil få glæde af det kommende halve år. Programmet har to strenge, én for børnene og én for medarbejderne. 

Begge strenge har til opgave at løfte humøret efter Corona, hvor alle har været låst fast på egen institution og ikke har haft de store muligheder for at komme ud.

Allerede her i marts vil de første institutioner få besøg at en friluftsvejleder. Planlægningsgruppen har i samarbejde med friluftsrådet udviklet en materialekasse. Et inspirations- og arbejdsredskab, som både kan bruges under projektet, men som også gerne skal bidrage til, at institutionerne arbejder videre med emnet ”natur, udeliv, science, de 4 elementer og bæredygtighed”, når projektet er afsluttet. Første del af projektet er en del af børnenes institutionsliv fra først i marts og til den 31. marts, hvor der afrundes med en festdag. 

Som fagligt indspark til det pædagogiske arbejde udbydes der et kursus i et af de 4 elementer, som er ild, vand, jord og luft. Dagtilbuddene bestemmer selv, hvilke medarbejdere og hvilket element, de gerne vil arbejde med. Som der står i projektbeskrivelsen – måske har børnene selv et ønske til, hvilket element, de gerne vil arbejde med. 

Det er helt op til de enkelte institutioner, hvordan de vil festligholde afslutningsdagen. Som tegn på det samlende element får alle institutionerne et træ, som skal plantes og vise det fællesskab, alle institutionerne er en del af. Det grønne flag fra Friluftsrådet vil også kunne vejre over institutionen, når projektet er gennemført, og dagtilbuddet er certificeret som bæredygtig og grøn. 

Som en lille lækker detalje, fordi det under corona var så begrænset med kulturtilbud, bliver børnene inviteret til enten teaterforestillingen ”Damen, der blev til et træ” eller græshoppesalsa i løbet af perioden marts til december. 

Den næste fase er der, hvor medarbejderne får input, så arbejdsglæde, trivsel og samarbejde kan styrkes. For dem er det planlagt en netværksdag om arbejdsmiljø.

Kita-aktionsprogrammet afsluttes med en messe på A. P. Møller Skolen, den 25. maj fra kl. 17 til kl. 19. Dagtilbuddene står klar med en bod, en aktion, en oplevelse eller noget, som ligger institutionen på sinde. Messen skal inspirere, videndele og skabe samvær på tværs af institutionerne. Men andre ord – danne en fællesskabsfølelse og samle hele dagtilbudsområdet. 

De tyske myndigheder og samarbejdspartnere, styrelsen, fællesrådet, samarbejdsråd og forældre vil blive inviteret, så de kan se, hvad og hvordan de enkelte institutioner har arbejdet med projektet. Det vigtigste for institutionerne er dog muligheden for at videndele og at kunne blive inspireret af hinanden.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top