Elever på tværs af grænsen

Elever på tværs af grænsen
Skoleforeningens styrelse har på sit møde torsdag aften besluttet, at elever, der flytter bopæl til Danmark, mens de har deres skolegang ved en af Skoleforeningens skoler, kan fortsætte her, indtil afslutningen af det forløb de er i, altså grundskole, ESA/MSA, eller studentereksamen. Skoleforeningen reviderer således en beslutning som blev truffet af tidligere styrelser. Ifølge den slesvig-holstenske skolelov kan hverken Skoleforeningen eller andre privatskoler modtage tilskud for elever, der har deres bopæl uden for Slesvig-Holsten. Derfor har man indtil nu afvist at lade elever fortsætte deres skolegang i Sydslesvig, efter at de er flyttet til Danmark.
Skoleforeningens styrelse besluttede også, at der i særlige tilfælde vil kunne dispenseres for, at eleven kun kan færdiggøre det forløb han eller hun er i gang med.
Antallet af elever/familier, der har haft et ønske om fortsat skolegang i Sydslesvig har i mange år været stabil omkring de fem. Antallet af forespørgsler har dog i takt med dalende boligpriser og andre jobmuligheder i Danmark været jævnt stigende, så det pt. skønsvist ligger nærmere de ti.

Åh nej, vi skal spise

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

En af grupperne i Kappel Daginstitution havde det svært, og de voksne var ved at give op. Så rakte de ud til PPR

Scroll to top