Aktuelle Corona-informationer til Skoleforeningens forældre 17. april 2020

Aktuelle Corona-informationer til Skoleforeningens forældre 17. april 2020

Kære forældre

Skoleforeningen sender her aktelle informationer  omkring Corona-pandemien:

Nødgrupper

Dagtilbud og skoler forbliver principielt lukkede også de næste to uger frem til 4.maj.

Nødpasningen i dagtilbud og skoler vil blive udvidet:

  • Det er tilstrækkeligt, at kun én forælder arbejder indenfor de systemrelevante erhverv, for at man har krav på en nødgruppeplads.
  • Enlige forældre i arbejde har grundlæggende krav på en nødgruppeplads uafhængig af erhverv.
  • Skoleforeningen har en særlig forpligtelse overfor børn med særlige behov. De har ret til at deltage i nødpasningen.

Eksamen

Fra den 22. april kan der finde forberedende undervisning sted i skolerne for de elever, som skal op til eksamen i ESA (Erster Schulabschluss) og MSA (Mittlerer Schulabschluss). Det hører de berørte elever mere om i næste uge.

Studentereksamen gennemføres fra den 21. april.

Koncepter for genåbningen

Næste gang politikerne (regeringen og ministerpræsidenterne) mødes bliver 30. april, hvor de tager stilling til, om de kan fortsætte de åbningsplaner, som blev skitseret torsdag.

Undervisningsministrene og for os særligt Slesvig-Holsten arbejder på detaljerede koncepter for, under hvilke vilkår denne åbning skal finde sted (mindre grupper, udendørs undervisning, transport, hygiejne).

Hvem skal i skole efter 4. maj

Delstatsregeringen har det mål, at de elever kommer i skole efter den 4. maj, som enten står foran en overgang fra grundskole til fællesskole eller skal op til ESA og MSA i skoleåret 20/21.

Dagtilbud

Delstatsregeringen har endnu ikke taget stilling til, hvornår og hvordan dagtilbuddene kommer til at åbne igen.

Se mere