Skolefritidstilbud

Grundskolens skolefritidsordning (SFO)

Skoleforeningens grundskoler har SFO-ordninger under »Betreute Grundschule«. Der er tale om frivillige pasningstilbud med danske sprog- og kulturaktiviteter for skoleelever. Her kan eleverne udvikle og styrke deres selvværd i samværet med kammeraterne. Skolefritidsordningerne understøtter børnenes lektielæsning og tilbyder varierede indendørs og udendørs aktiviteter og lege.

Fællesskolens heldagsskolefritidsordning (HFO)

Skoleforeningens fællesskoler og skoler, der har udstationerede fælleskoleklasser på 7.-8. klassetrin, er heldagsskoler under ordningen »Offener Ganztag«. Heldagsskoletilbuddet ved vore fællesskoler har det overordnede mål at skabe sammenhæng i det pædagogiske arbejde mellem undervisningen og elevernes fritid og således sikre læring og sociale fællesskaber i trygge rammer.

Status sommer 2018

  • 24 SFO'er på grundskolerne.
  • 12 heldagsskolefritidsordninger på fællesskolerne og skolerne, der har udstationerede fællesskoleklasser inklusiv Hiort Lorenzen-Skolen.

Overordnede retningslinjer for skolefritidsordningerne opgave:

I forlængelse af de i lovgivningen og i formålsparagraffen fastsatte bestemmelser gælder følgende retningslinjer for arbejdet i foreningens skolefritidsordninger:

(1) Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud for skolens elever om pasning og pædagogiske aktiviteter med dansk sprog og kultur. Skolefritidsordningen er en integreret del af skolens virksomhed og bidrager til at være et bindeled mellem skolen og de danske foreningers tilbud.

(2) Det er skolefritidsordningens mål at give det enkelte barn mulighed for udvikling og trivsel i trygge rammer samt at styrke den enkeltes selvværd. Skolefritidsordningen har endvidere det mål, at det enkelte barn lærer at tilrettelægge egen fritid ved at erkende og formulere egne behov.

(3) Skolefritidsordningen danner rammen om planlagte og varierende aktiviteter og leg samt understøtter børnenes lektielæsning.

(4) Skolefritidsordningens pædagogiske opgave søges løst i et samarbejde med forældrene.

Skoleforeningens grundskoler (1.-6. klasse) har skolefritidsordninger (SFO), der følger retningslinjerne for »Betreute Grundschule«.

Rammebetingelser

Åbningstid: 5 af ugens dage indtil ca. kl. 15.30
Ferieordninger: Ja, såfremt ønsket
Tilmelding: Et år ad gangen
Finansiering: Brugerbetaling og tilskud fra landet SH og kommunen

Betreute Grundschule: Læs mere om retningslinjerne her.

Fællesskolens heldagsfritidsordning (HFO) Skoleforeningens fællesskoler og skoler, der har udstationerede fælleskoleklasser 7.-8. klassetrin, har heldagsskolefritidsordninger, der følger retningslinjerne for »Offener Ganztag«. Læs om HFO her
Scroll to top