Indskolingen - den fleksible indgangsfase

Velkomstbrev Dansk / Tysk

Indskolingen

Børn kan forskellige ting, når de kommer i skole, og de lærer på mange forskellige måder. For nogle børn er det vigtigt, at de får god tid til at lære tingene grundigt. Andre børn kan lide at lære hurtigt. Nogle har måske allerede lært at læse, inden de kommer i skole.

Selv om børn er forskellige, skal alle have en god skolestart, der både passer til det, de kan i forvejen, det, de har med fra børnehaven, og til den måde, de hver især lærer på.

Undervisningen skal tage højde for, at børnene er forskellige. Skolen udvikler en egen model for indskolingen. I denne model skal skolen tage højde for følgende:

 • Børn kan og ved forskellige ting, når de kommer i skole
 • Børn lærer på forskellige måder

Dette er områder, skolen får indblik i bl.a. ved samtaler og samarbejde med børnehaven. Der kan også tages højde for særlige forhold på skolen, fx specielle traditioner eller lokaleforhold

Den fleksible indgangsfase

Indskolingen er en fleksibel indgangsfase for det enkelte barn. Ifølge skoleloven skal ingen børn opleve at ”gentage” et klassetrin eller at ”gå om”. Alle børn skal opleve indskolingen som et sammenhængende pædagogisk forløb for god trivsel og faglig udvikling. Indskolingen kan derfor strække sig over 3 skolebesøgsår.

Indskolingen organiseres således, at barnet alt efter sin personlige og faglige udvikling kan bruge 1-3 år i indskolingen. Barnet skifter til 3. klassetrin, når barnet er klar til det ift. sin sociale og faglige trivsel. Det er klasselærerrådet, der træffer den endelige afgørelse i dialog med forældrene, inden skiftet til fasen 3. klassetrin sker.

Skoleforeningen ønsker, at indskolingen bliver en god overgang for barnet og her er børneperspektivet et vigtigt fokus i planlægningen og den løbende evaluering i skolehverdagen.

Formålet med indsatsen omkring den gode overgang fra dagtilbuddet og til indskolingen er den at sikre en tryg og sammenhængende overgang samt at overgangen og fysiske rammer reducerer forskelle mellem skole og dagtilbud.

Forventningerne og rammerne til indskolingen skal sikre en rød tråd og genkendelighed og struktur for den fleksible indgangsfase i Sydslesvig. Samtidig skal kravene give rum og plads til, at alle institutioner kan sætte deres individuelle præg på indskolingskoncepterne og udarbejde dem fra den kontekst, der passer bedst til institutionens ressourcer, behov og rammer.

Det er blevet vedtaget af Fællesrådet d. 25.3. 2022, at der tildeles en timeforøgelse med i alt fire ugentlige lektioner til indskolingen, så børn i indskolingen uanset 1.,2. eller 3. skolebesøgsår har samme antal ugentlige lektioner.

Timetildelingen skaber bedre rammer omkring indskolingen samtidig med at sprog-indlæringen og den sociale trivsel styrkes. Det betyder, at børnegruppen starter og afslutter skoledagen sammen i undervisningen og sammen fortsætter i fritidsaktiviteterne.

 Timefordelingen i indskolingen

  Pædagogiske minimumskrav til indskolingen:

 • Ingen elever skal opleve at ”gentage” et klassetrin eller at ”gå om”.
 • Indgangsfasen skal opleves som et sammenhængende forløb for god trivsel og faglig udvikling
 • Der er fokus på overgangen førskolen til indskolingen og på overgangen indskolingen til 3. klassetrin

  Pædagogisk design og rammer:

 • Børn i indskolingen betragtes som én gruppe med samme antal undervisningslektioner – 24 lektioner per uge
 • Barnet kan uanset om det er på 1., 2. eller 3. skolebesøgsår følge undervisningen på sit individuelle niveau
 • Der kan tænkes i temporære niveauopdelte læringsgrupper
 • Fag kan kombineres i tværgående emneforløb
 • Undervisningen kan struktureres ud fra individuelle mål herunder ugeskemaer/ barnets faglige- og aktivitetsmål for ugen
 • Der er fokus på de musisk-sproglige fag og kreative aktiviteter
 • Pædagogerne og pædagogmedhjælperne i fritidsordningen og i SdUś Børne- og Ungdomshusene arbejder sammen med lærerne med den alsidige udvikling og trivsel. De er med til at skabe gode og trygge fællesskaber. Alle bidrager i barnets sproglige udvikling.

Løbende evaluering

For at kunne vurdere børnenes udvikling og udbytte af undervisningen arbejder læreren med forskellige former for evaluering. Lærerens løbende evaluering af undervisningen tager udgangspunkt i de temaer og emner, der er fastlagt i læreplanen og i de individuelle mål for barnet.

Der kan anvendes forskellige evalueringsværktøjer, fx færdighedsevalueringer, portfolier, interviews og samtaler. Den systematiske, løbende evaluering danner udgangspunkt for klasselærerrådets vurdering af, hvor længe eleven skal være i indskolingen.

Indskolingens varighed

Hvis klasselærerrådet vurderer, at barnet kan fortsætte i 3. klasse efter et år i indskolingen, skal forældrene informeres efter første halvår i indskolingsfasen.

Vurderer klasselærerrådet, at barnet skal være tre år i indskolingen inden 3. klasse, skal forældrene informeres herom efter første halvår af 2. år i indskolingen.

Scroll to top