Fag og skolesystem og timeforbrug

Skolesystem

De danske skoler ligger over hele Sydslesvig. I landområderne undervises eleverne på mindre skoler. De større fællesskoler befinder sig i Egernførde, Flensborg, Husum, Læk, Slesvig og Sønder Brarup. Nogle af skolerne har en hjælpeskoleafdeling. De elever, der ønsker at fortsætte i gymnasiet, kan optages på enten A. P. Møller Skolen i Slesvig eller Duborg-Skolen i Flensborg.

De danske skoler i Sydslesvig har en fællesskolestruktur. Det betyder, at eleverne bliver i klasse sammen så længe som muligt. I 1. til 4. klasse går eleverne i grundskole. Her er der ingen niveaudeling i klasserne. Fra 5. til 10. klasse fortsætter eleverne i fællesskolen, hvor der vil være samlæsning i nogle fag og niveaudeling i andre.

Fag 

Undervisningssproget er dansk i alle fag, bortset fra faget tysk. Her undervises på tysk på modersmålsniveau.
Undervisningen i løbet af de obligatoriske 9. års skolepligt gives inden for tre fagblokke.

Humanistiske fag

Dansk – alle klassetrin
Tysk – alle klassetrin
Engelsk – 4.-9. klassetrin
Historie – 3.-9. klassetrin
Samfundsfag – 9. (og/eller 10.) klassetrin
Kristendomskundskab* – alle undtagen 8. klassetrin

Naturfag

Matematik – alle klassetrinNatur/teknik – 3.-6. klassetrin
Geografi – 7.-9. klassetrin
Biologi – 7.-9. klassetrin
Fysik og kemi – 7.-9. klassetrin

Praktiske-musiske fag

Idræt – alle klassetrin
Musik – 1.-6. klassetrin, derefter evt. som valgfag
Billedkunst – 1.-6. klassetrin, derefter evt. som valgfag
Håndarbejde, sløjd og
hjemkundskab – min. et klassetrin i 5.-9. klasse

*Faget undervises som et alment dannende fag, og er ikke bundet af en bestemt konfession. Derfor kan der ikke gives dispensation for deltagelse i faget.

Scroll to top