Fællesskolens heldagsfritidsordning (HFO)

Skoleforeningens fællesskoler og skoler, der har udstationerede fælleskoleklasser 7.-8. klassetrin, har heldagsskolefritidsordninger, der følger retningslinjerne for »Offener Ganztag«.

Overordnede retningslinjer for heldagsskolefritidsordningernes opgave:

Det overordnede mål for Skoleforeningens indsats for at etablere heldagsskoler er at skabe sammenhæng i det pædagogiske arbejde mellem undervisning og elevernes fritid og dermed sikre læring og sociale fællesskaber i trygge rammer.

Heldagsskolen kendetegnes ved

 • et meningsfuldt og udfordrende fysisk miljø i skolerne.
 • muligheder for dannelse af sociale fællesskaber i forskellige sammenhænge.
 • sammenhæng mellem undervisning og fritidsaktiviteter.

Heldagsskolen kan indeholde

 • lektiecafé
 • varmt måltid (obligatorisk)
 • frivillig musikundervisning
 • aktiviteter i et samarbejde med lokale foreninger herunder fritidshjemmene

Heldagsskolen er altid for alle skolens elever

Heldagsskolens aktivitetstilbud skal rettes imod alle skolens elever. Alle andre lokale aktører skal medinddrages i planlægningen.

Minimumkrav

7 klokketimer på mindst på 3 af ugens dage

Konceptet

Skolen udarbejder et koncept i samarbejde med elever og forældre. Det skal forlægges SR til godkendelse og godkendes af undervisningsministeriet i Kiel.

Rammebetingelser

 • Åbningstid: Enkelte timer på enkelte dage
 • Ferieordninger: Nej
 • Tilmelding: Et halvt år ad gangen
 • Aktivitet og Læring: Samme indhold som alm. SFO
 • Finansiering: Brugerbetaling og tilskud fra landet SH

Indholdsbeskrivelse

Aktivitet og Læring (A&L)

Aktiviteten har samme indhold som en almindelig SFO og tilbydes af en pædagog. A&L er også »Drop in« for elever, der venter på at en undervisningsaktivitet starter.

Lektiecafé

I lektiecaféen har elever mulighed for i rolige rammer og under ordnede forhold at lave lektier eller at træne opgaver. Lektiecafé er ikke undervisning, men eleven kan få den nødvendige starthjælp, der skal til. Lektiecaféen holdes i tæt samarbejde med aktiviteten A&L for at sikre den nødvendige kontinuitet i personalet.

Varmt måltid

Kan bestilles månedsvis såfremt ønsket.

Undervisningsaktivitet

Undervisningsaktiviteter tilbydes af instruktører.

Eksempel på struktur

Heldagsskolerne

 • A. P. Møller Skolen, Slesvig
 • Bredsted Danske Skole
 • Cornelius Hansen Skolen, Flensborg
 • Gustav Johannsen-Skolen, Flensborg
 • Harreslev Danske Skole
 • Hiort Lorenzen-Skolen, Slesvig
 • Husum Danske Skole
 • Jens Jessen-Skolen, Flensborg
 • Jes Kruse-Skolen, Egernførde
 • Læk Danske Skole
 • Sønder Brarup Danske Skole
 • Vesterland-Kejtum Danske Skole – start ikke endeligt fastlagt
 • Duborg-Skolen – start ikke endeligt fastlagt

Offener ganztag: Læs mere om retninglinjerne her.

Scroll to top