Oksevejens Skole

SIS-nummer

207

Leder

Kasper Heilmann

Adresse

Alter Husumer Weg 207

Postnummer

24941

By

Flensburg

Telefon

494619576100

Antal børn/elever

119

Antal ansatte

22

E-mail

oksevejens.skole@skoleforeningen.org

Venligst accepter markedsførings-cookies i Cookie Indstillinger for at bruge Google Maps!

Cookie Indstillinger Luk
map

Om skolen:

Oksevejens Skole er en årgangsdelt grundskole og har ca. 100 elever fordelt på 1.– 6. klassetrin. Efter 6. klasse fortsætter eleverne på én af fællesskolerne i Flensborg.

I tilknytning til skolen er der en skolefritidsordning. Skolens nærmeste nabo er Oksevejens Børnehave, som vi har et tæt Logotranssamarbejde med.  De fleste af skolens elever har gået i børnehaven, før de starter på Oksevejens Skole.


Om os:

"Skole i bevægelse - børn i bevægelse"

Udvikling er bevægelse - både i konkret og i overført betydning. Med vores motto: ”Skole i bevægelse - Børn i bevægelse” ønsker vi at signalere, at Oksevejens Skole er en aktiv skole i fortsat udvikling. Vi vil gerne kendes på engagerede lærere, aktive elever og interesserede forældre.


Vi lægger vægt på:

Fællesskab

Skolen vægter fællesskabet og samarbejdet højt, da den opgave, som skolen er sat til at løse, kun kan lykkes, hvis fællesskabet fungerer. Derfor arbejdes der for,

at den enkelte elev oplever fællesskabets betydning i hverdagen
at skolen sætter forskellige tiltag i gang, der er med til at styrke fællesskabsfølelsen
at samarbejdet med forældrene er forpligtende, tillidsfuldt og gensidigt

Fairness

Der arbejdes kontinuerligt for at udvikle et socialt miljø,

  • hvor elever, lærere og skolens øvrige personale omgås hinanden i gensidig respekt
  • hvor der udvises ansvar for hinanden og for fællesskabet ved at vise hensyn og ordentlighed
  • hvor alle bidrager til, at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære

Faglighed

Lærerne underviser ud fra et læringssyn, der er kendetegnet ved, at eleverne lærer ud fra egne forudsætninger i fællesskab med andre og ved egen fordybelse i stoffet. Der arbejdes kontinuerligt på,

  • at undervisningen er præget af faglighed og engagement
  • at undervisningen i de grundlæggende færdigheder (læse, skrive, regne) vægtes højt
  • at undervisningen løbende evalueres

Det er vigtigt, at eleverne - hver på deres niveau og under hensyntagen til individuelle forudsætninger - opnår fremskridt og gode faglige resultater samt får muligheder for at udtrykke sig musisk-kreativt.


 
Scroll to top