Fællesskoledistrikter

Skoleforeningens institutioner er opdelt i ni fællesskoledistrikter, der hver især består at en fællesskole med dertilhørende dagtilbud og skoler. Fællesskolerne er som regel videreførende skole for skolerne i distriktet. Aktuelle belægningstal i de modtagende fælleskoler eller andre pædagogiske eller økonomiske hensyn kan dog til dels gøre det nødvendigt at afvige fra dette princip.

Fællesskoledistrikterne udgør principielt også Skoleforeningens ni valgområder. I hvert valgområde vælges et styrelsesmedlem med en personlig suppleant for hvert påbegyndt antal skoleelever og børn i dagtilbud på 1000 i valgområdet. Afgørende er tallet ved begyndelsen af det skoleår, hvor valget finder sted. Oversigten over de vedtægtbestemte valgområder findes her.

Den aktuelle opdeling kan af kapacitetsmæssige årsager afvige fra den vedtægtsbestemte, da vi til enhver tid skal søge at udnytte kapaciteten bedst muligt:

 • Hanved Danske Skole
 • Trene-Skolen, Tarp
 • Store Vi-Vanderup Danske Skole
 • Ingrid-Hjemmet
 • Nystadens Vuggestue
 • Hanved Børnehave
 • Tarp Børnehave
 • Store Vi-Vanderup Børnehave
 • Harreslev-Kobbermølle Danske Skole
 • Jaruplund Danske Skole
 • Duborg Børnehave
 • Skovgades Børnehave
 • Harreslev Børnehave
 • Harreslevløkke Daginstitution
 • Kobbermølle Børnehave
 • Jaruplund Børnehave
 • Husby Danske Skole
 • Lyksborg Danske Skole
 • Satrup Danske Skole
 • Fjordvejens Børnehave
 • Kilseng Børnehave
 • Husby Børnehave
 • Lyksborg Børnehave
 • Satrup Børnehave
 • Jørgensby-Skolen
 • Oksevejens Skole
 • Vyk Danske Skole
 • Sild Danske Skole
 • Julie Ramsing-Børnehaven
 • Vesterallee Børnehave
 • Engelsby Børnehave
 • Tarup Børnehave
 • Jørgensby Børnehave
 • Skt. Hans Børnehaven
 • Oksevejens Børnehave
 • Ringvejens Vuggestue
 • Vyk Børnehave
 • Sild Børnehave
 • Gottorp-Skolen
 • Hiort Lorenzen-Skolen
 • Treja Danske Skole
 • Ejderskolen
 • Vestermølle Danske Skole
 • Bustrupdam Børnehave
 • Frederiksberg Daginstitution
 • Gottorp-Skolens Børnehave
 • Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave
 • Isted Børnehave
 • Karlsson Vuggestue
 • Ørsted Børnehave
 • Rendsborg-Bydelsdorf Børnehave
 • Vestermølle Børnehave
 • Kaj Munk-Skolen
 • Hatlund-Langballe Danske Skole
 • Sørup Danske Skole
 • Sønderbrarup Børnehave
 • Kappel Børnehave
 • Hatlund Børnehave
 • Mårkær Børnehave
 • Sørup Børnehave
 • Hans Helgesen-Skolen
 • Uffe-Skolen
 • Bredsted Danske Skole
 • Husum Børnehave
 • Frederiksstad-Drage Børnehave
 • Ejdersted Daginstitution
 • Bredsted Børnehave
 • Medelby Danske Skole
 • Skovlund-Valsbøl Danske Skole
 • Vimmersbøl Danske Skole
 • Nibøl Danske Skole
 • Risum Skole/Risem Schölj
 • Ladelund Ungdomsskole
 • Skovlund Børnehave
 • Humptrup Børnehave
 • Bramstedlund Børnehave
 • Aventoft Børnehave
 • Læk Børnehave
 • Nibøl Daginstitution
 • Risum Børnehave
 • Jernved Danske Skole
 • Askfelt Danske Skole
 • Kiel-Pries Daginstitution
 • Egernførde Børnehave
 • Borreby Børnehave
 • Askfelt Børnehave
Scroll to top