Kita-Aktionsprogramm

Det store fællesarrangement for alle dagtilbud i 2023

 

I foråret har alle 55 sydslesvigske dagtilbud deltaget i det såkaldte ”Kita-Aktionsprogramm”, et program, som er blevet understøttet af landet Slesvig-Holsten som kompensation for Corona-tiden, hvor det ikke var muligt at lave ret meget. En film om projektet kan nu ses på Skoleforeningens hjemmeside (se forneden)

Med Kita-Aktionsprogrammet ønsker dagtilbudsområdet samlet set at understøtte børns og medarbejderes læring, trivsel og videreudvikling af fællesskaber inden for såvel egen institution, inden for netværkene samt Skoleforeningen som helhed.

Ud over læreplansemnet ”Natur, udeliv og science” med fokus på bæredygtighed og de 4 elementer blev fokus yderligere rettet mod arbejdsglæde, trivsel og samarbejde. 

Det store fælles projekt blev planlagt med to spor, hvor det ene omhandlede børn og det andet tilgodeså medarbejderne.

Alle 55 dagtilbud har været i gang lokalt, i netværkene og på tværs af netværkene. Temaerne har været de fire elementer i bevægelse, bæredygtighed og trivsel.

Der har været festdage i dagtilbuddene, en vidensdelingsmesse, der er hejst 55 grønne flag, plantet mindst 55 træer, og der er udarbejdet materialekasser, som støtter det pædagogiske arbejde ud fra læreplanstemaet ”natur, science og udeliv”.

Medarbejderne i dagtilbuddene har været på kurser i ét af de fire elementer og der har været en naturvejleder ude i alle dagtilbud. Der har ligeledes været et kulturelt indspark i form af et teaterstykke, som også har været i alle dagtilbud. Medarbejdernes trivsel har også været en del af projektet. Der har været et arrangement for hvert netværk med oplæg og bevægelse.

Scroll to top