Fællesrådet

Fællesrådet træffer beslutninger om Skoleforeningens vedtægter og målsætning, driftsbudget og regnskab samt forskellige andre overordnede forhold angående Skoleforeningens virksomhed. Fællesrådets medlemmer vælges lokalt i skolekredsene, der hver består af en skole og de tilhørende børnehaver. Skolekredsene er samlet i de ni fællesskoledistrikter, der udgør Skoleforeningens valgområder.

Scroll to top