Direktions opgaver

I henhold til vedtægternes § 15 har skoledirektionen følgende opgaver:

§ 15 Direktionen

(1) Direktionen er foreningens sekretariat.
Direktionens opgaver omfatter planlægning, organisering, ledelse af og tilsyn med Skoleforeningens institutioner.
Direktionen varetager på Skoleforeningens vegne skolemyndigheden på områder, hvor Skoleforeningen er bundet af offentligretlige bestemmelser.
Direktionen udarbejder forslag til Fællesrådet og Styrelsen vedrørende principper for institutionernes virksomhed samt forslag til Skoleforeningens budget.
Direktionen ansætter Skoleforeningens lønnede medarbejdere.
Direktionen er foreningens forretningsførende organ og varetager de daglige arbejdsgiverfunktioner.
Direktionen behandler klager vedrørende skoleretlige og forvaltningsretlige forhold samt vedrørende arbejdsforhold.

(2) Direktøren har den administrative og pædagogiske ledelse og er samtidig Skoleforeningens forretningsfører. Direktøren er ansvarlig for vores dagtilbud, skolernes og de øvrige institutioners virksomhed over for Styrelsen.

Scroll to top