Medlemskab

Når et barn optages i en af Skoleforeningens dagtilbud eller skoler, forudsætter vi, at mindst en af forældrene/de opdragelsesberettigede bliver medlem af foreningen. Vi knytter en række forventninger til medlemskabet. Medlemskabet i foreningen indebærer, at medlemmet bekender sig til det danske mindretal.

Du kan blive medlem ved at henvende dig til din nærmeste institution eller kontakte Skoleforeningens centralforvaltning i Flensborg. Ved indmeldelsen får du informationer om Skoleforeningen og dens vedtægter, og du får udleveret en mappe med oplysninger om det danske mindretal og dets organisationer.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. lægger vægt på, at den, der søger medlemskab,

  • har gjort sig fortrolig med ordlyden i formålsbeskrivelsen og i bestemmelserne vedrørende dagtilbuds og skolernes opgaver i foreningens vedtægter
  • ved samtaler med repræsentanter for Skoleforeningen indgående har informeret sig om Skoleforeningens arbejde samt om det danske mindretal som helhed
  • kan tilslutte sig bestemmelserne om foreningens målsætning samt om dagtilbuds og skolernes opgaver
  • er bekendt med, at sproget i foreningen og dens institutioner er dansk, samt at optagelsessøgende, som ikke behersker dansk, vil bestræbe sig på at lære at forstå og tale dansk.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. forventer, at de, der søger medlemskab i foreningen,

  • vælger en dansk dagtilbud og skole for alle deres børn.

Bemærk: I tilfælde af særlige behov finder dagtilbuddet/skolen og forældrene i fællesskab en løsning, der tilgodeser børnenes tarv. I givet fald træffer forældrene den endelige afgørelse for deres børn.

Scroll to top