DET SYDSLESVIGSKE SAMRÅD

Vi arbejder tæt sammen med de andre organisationer i det danske mindretal. Mindretallets hovedorganisationer drøfter spørgsmål af fælles interesse i Det Sydslesvigske Samråd.

Biblioteket

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig står for driften af de danske biblioteker i Sydslesvig.

Kirke

Kirke

Dansk Kirke i Sydslesvig er sammenslutningen af de 35 danske menigheder i Sydslesvig.

SdU

SdU

SdU er paraplyorganisationen for idræts- og ungdomsforeningerne og driver fritidshjemmene.

Friisk

Friisk

Friisk Foriining er foreningen for de med det danske mindretal samarbejdende frisere.

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig er det danske social- og sundhedscenter.

SSW

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er det danske mindretals politiske parti.

SSF

Sydslesvigsk Forening (SSF) er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation.

Samarbejdsaftalen

Sydslesvigudvalget virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Læs mere om samarbejdsaftalen her.

Læs om aftalen

Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget er et udvalg i Folketinget, der virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget.

Læs om udvalget

Generalkonsulatet

Generalkonsulatet følger udviklingen inden for det danske mindretal samt forholdet til flertalsbefolkningen og udfører konsulære opgaver.

Læs mere