De andre mindretalsorganisationer

Vi arbejder tæt sammen med de andre organisationer i det danske mindretal.

Biblioteket

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig står for driften af de danske biblioteker i Sydslesvig.

Kirke

Kirke

Dansk Kirke i Sydslesvig er sammenslutningen af de 35 danske menigheder i Sydslesvig.

SdU

SdU

SdU er paraplyorganisationen for idræts- og ungdomsforeningerne og driver fritidshjemmene.

Friisk

Friisk

Friisk Foriining er foreningen for de med det danske mindretal samarbejdende frisere.

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig er det danske social- og sundhedscenter.

SSW

SSW

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er det danske mindretals politiske parti.

SSF

SSF

Sydslesvigsk Forening (SSF) er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation.

Samarbejdsaftalen

Sydslesvigudvalget virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Læs mere om samarbejdsaftalen her.

Læs om aftalen

Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget er et udvalg i Folketinget, der virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget.

Læs om udvalget

Generalkonsulatet

Generalkonsulatet følger udviklingen inden for det danske mindretal samt forholdet til flertalsbefolkningen og udfører konsulære opgaver.

Læs mere
Scroll to top