SKOLER

Skoleforeningen driver 40 skoler, der ligger fordelt over hele Sydslesvig. Her kan du finde information om arbejdet på skolerne.

Mål
Fag, skolesystem og timefordeling
Evalueringskulturen
Find institution

Den fleksible indskolingsfase

Den fleksible indskolingsfase tager udgangspunkt i barnets behov og i den måde, det enkelte barn lærer på. Der arbejdes bl.a. med individuelle mål for det enkelte barn.

Læs mere

Elever med særlige behov

Ved Skoleforeningen organiseres undervisningen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder i læringsgrupper på Skoleforeningens grund- og fællesskoler.

Læs mere

Skolefritidstilbud

Skolefritidsordningerne understøtter børnenes lektielæsning og tilbyder varierede indendørs og udendørs aktiviteter og lege.

Læs mere

Fællesskolens heldagsskolefritidsordning (HFO)

Skoleforeningens fællesskoler og skoler, der har udstationerede fælleskoleklasser 7.-8. klassetrin, har heldagsskolefritidsordninger, der følger retningslinjerne for »Offener Ganztag«.

Læs mere