Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) rådgiver og vejleder forældre, dagtilbud og skoler om psykologiske og pædagogiske forhold.

I Skoleforeningen handler inklusion om at skabe fællesskaber, der ikke kun giver plads til forskellighed, men aktivt skaber trivsel, læring og udvikling for alle børn i dagtilbud og skoler.

Ved PPR er barnet/den unge i centrum, således at fokus ligger på inkluderende og støttende tiltag ud fra et systemisk perspektiv.

Gennem psykologiske og/eller pædagogiske undersøgelser og observationer undersøges børn og unges behov. PPR rådgiver og peger efterfølgende på muligheder for at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for barnets/den unges udvikling.

Forældre, dagtilbud og skoler kan henvende sig til PPR for at modtage rådgivning og vejledning.

Skoler og dagtilbud kan desuden i samarbejde med forældre indstille barnet/den unge til PPR, hvor det beskrives, hvad der ønskes hjælp til.

Kontakt: Tlf. +49 (0) 461 5708 70