Øvrige Institutioner

Dansk Skoleforening for Sydslesvig er meget andet end daginstitutioner og skoler. Vi ser det som vores opgave at sikre uddannelse i sine mange facetter for det danske mindretal i Sydslesvig og således genspejle den bredde inden for læring og dannelse, som også findes i Danmark. Vi driver derfor ikke bare daginstitutioner og skoler, men står også for en række andre pædagogiske institutioner og serviceydelser

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler udlåner undervisningsmaterialer til de danske daginstitutioner og skoler i Sydslesvig og tilbyder undervisere og pædagoger mulighed for at orientere sig om nye undervisningsmaterialer og teknologier til brug i undervisningen. Centret hjælper skolebibliotekarerne med skolebiblioteksopgaverne og holder kurser og pædagogiske eftermiddage.

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) rådgiver forældre, daginstitutioner og skoler blandt andet i forhold til børn og unge med særlige vanskeligheder. Skolernes socialarbejdere er tilknyttet PPR

Læs mere