Fællesskoledistrikter

Skoleforeningens institutioner er opdelt i ni fællesskoledistrikter, der hver især består at en fællesskole med dertilhørende dagtilbud og skoler. Fællesskolerne er som regel videreførende skole for skolerne i distriktet. Aktuelle belægningstal i de modtagende fælleskoler eller andre pædagogiske eller økonomiske hensyn kan dog til dels gøre det nødvendigt at afvige fra dette princip.

Fællesskoledistrikterne udgør principielt også Skoleforeningens ni valgområder. I hvert valgområde vælges et styrelsesmedlem med en personlig suppleant for hvert påbegyndt antal skoleelever og børn i dagtilbud på 1000 i valgområdet. Afgørende er tallet ved begyndelsen af det skoleår, hvor valget finder sted. Oversigten over de vedtægtbestemte valgområder findes her.

Den aktuelle opdeling kan af kapacitetsmæssige årsager afvige fra den vedtægtsbestemte, da vi til enhver tid skal søge at udnytte kapaciteten bedst muligt:

1. Cornelius Hansen-Skolen
 • Hanved Danske Skole
 • Kobbermølle Danske Skole
 • Trene-Skolen, Tarp
 • Store Vi-Vanderup Danske Skole
 • Ingrid-Hjemmet
 • Hanved Børnehave
 • Kobbermølle Børnehave
 • Tarp Børnehave
 • Store Vi-Vanderup Børnehave
 • Nystadens Vuggestue
2. Gustav Johannsen-Skolen
 • Harreslev Danske Skole
 • Jaruplund Danske Skole
 • Duborg Børnehave
 • Skovgades Børnehave
 • Harreslev Børnehave
 • Harreslevmark Børnehave
 • Jaruplund Børnehave
 • Harreslevløkke Daginstitution
3. Jens Jessen-Skolen
 • Husby Danske Skole
 • Lyksborg Danske Skole
 • Satrup Danske Skole
 • Husby Børnehave
 • Fjordvejens Børnehave
 • Kilseng Børnehave
 • Lyksborg Børnehave
 • Hostrup Børnehave
4. Duborg-Skolen
 • Jørgensby-Skolen
 • Oksevejens Skole
 • Julie Ramsing-Børnehaven
 • Vesteralle Børnehave
 • Engelsby Børnehave
 • Tarup Børnehave
 • Jørgensby Børnehave
 • Skt. Hans Børnehaven
 • Oksevejens Børnehave
 • Ringvejens Vuggestue
5. A. P. Møller Skolen
 • Gottorp-Skolen
 • Hiort Lorenzen-Skolen
 • Treja Danske Skole
 • Ejderskolen
 • Vestermølle Danske Skole
 • Bydelsdorf Børnehave
 • Rendsborg Børnehave
 • Bustrupdam Børnehave
 • Ørsted Børnehave
 • Gottorp-Skolens Børnehave
 • Isted Børnehave
 • Hiort Lorenzen-Skolens Børneh.
 • Vestermølle Børnehave
 • Karlsson Vuggestue
 • Frederiksberg Daginstitution
6. Sønder Brarup Danske Skole
 • Hatlund-Langballe Danske Skole
 • Kaj Munk-Skolen
 • Bøl/Strukstrup Danske Skole
 • Sørup Danske Skole
 • Mårkær Børnehave
 • Hatlund Børnehave
 • Kappel Børnehave
 • Sønderbrarup Børnehave
 • Sørup Børnehave
7. Husum Danske Skole
 • Hans Helgesen-Skolen
 • Uffe-Skolen
 • Bredsted Danske Skole
 • Drage Børnehave
 • Frederiksstad Børnehave
 • Husum Børnehave
 • Garding Børnehave
 • Tønning Børnehave
 • Bredsted Børnehave
8. Læk Danske Skole
 • Medelby Danske Skole
 • Skovlund-Valsbøl Danske Skole
 • Vimmersbøl Danske Skole
 • Nibøl Danske Skole
 • Sild Danske Skole
 • Risum Skole/Risem Schölj
 • Ladelund Ungdomsskole
 • Vyk Danske Skole
 • Humptrup Børnehave
 • Bramstedlund Børnehave
  (børn til 2 skoler)
 • Nibøl Børnehave
 • Risum Børnehave
 • Skovlund Børnehave
 • Aventoft Børnehave
 • Læk Børnehave
 • Sild Danske Børnehave
 • Vyk Legestue
9. Jes Kruse-Skolen
 • Jernved Danske Skole
 • Askfelt Danske Skole
 • Risby Danske Skole
 • Askfelt Børnehave
 • Kiel-Pris Børnehave
 • Egernførde Børnehave
 • Borreby Børnehave
  (børn til 2 skoler)