Vores elever er godt rustet

Vores elever er godt rustet

Flensborg Avis problematiserer i en artikel i fredagsavisen, hvordan Skoleforeningen håndterer landsregeringens sommerskole-projekt »Lernsommer«. Et projekt, som 80 procent af de offentlige skoler i landet slet ikke deltager i.

Skoleforeningen har opfordret de enkelte danske skoler til at sondere deres lokale behovet. Hvis de ikke har tilmeldt sig, er der heller ikke et behov. Samtidig mener vi, at det ikke er det tiltag, der har den højeste prioritet for os. I Skoleforeningen er vi så heldige, at vi allerede inden Corona-pandemien har haft et velfungerende intranet, hvor alle lærere, elever og forældre på en skole er forbundet med hinanden. De er alle sammen vandt til at kommunikere via digitale platforme. For lærerne og forældrene har det betydet, at de fra starten af både har kunnet bruge »analog« og »digital« kommunikation omkring hjemmeopgaver mm. Man har hentet bogpakker eller fået tilsendt pdfer. Begge veje har fungeret godt.

Desuden har stort set alle Skoleforeningens skoler siden starten af dette skoleår et abonnement til digitale læringsplatforme som Gyldendals og Skoletube. I det hele taget er der et stort udbud af digitale danske læringsmidler, som vores lærere har kunnet benytte sig af i de seneste måneder. Kombineret med en kæmpestor indsats fra Skoleforeningens elever, forældre og ansatte har det betydet, at de danske skoler i Sydslesvig har været godt rustet til at kunne takle de udfordringer i forhold til undervisningen, som alle skoler, - mindretal og offentlige - , har stået med. Jeg vil vove at sige, at de danske skoler i Sydslesvig nok ligger i toppen på delstatsplan, når det handler om, hvordan undervisningssteder har klaret undervisningen i Corona-tiden. Eleverne har under de herskende omstændigheder opnået rigtig meget. At nogle måske ikke har fået det fulde udbytte,  bliver der taget hensyn til i planlægningen af det nye skoleår. Med de nye evalueringsskemaer på 1.-6. klassetrin – hvor vi tænker i 2 års faser – er lærerne godt rustet til at se hvor mulige huller er at identificere… disse kan man fremadrettet i undervisningen efter sommerferien arbejde på. Skoleforeningen har stor tillid til at vores lærere er meget opmærksomme på dette punkt, nemlig opsamlingen af den enkelte.

 »Lernsommer« tilbyder i øvrigt ikke kun fagundervisning med også en hel del fritidsaktiviteter.

Det er et fokusområde for Skoleforeningen der ligger os meget på hjerte, at børnene og de unge i sommerferien får luft og rum til at finde glæden i deres sociale kontakter igen, og dette også uden at være styret af et skema. Dette kræver social fordybelse – også det er læring.  Derfor har vi fra centralt hold prioriteret sommerferieoplevelser for mange børn. Vores sommerferielejre er fuldt bookede, Skolefritidsordningerne har et stort tilbud i løbet af sommerferien.  

Vi kan med god samvittighed sende eleverne og lærerne, samt de øvrige ansatte i Skoleforeningen på en velfortjent sommerferie.

Daniel Dürkop

Kommunikationsmedarbejder


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top