Vitello baner vejen for en god første uge i skole

26 nye indskolingselever på »Jordbærbjerget i Slesvig

Ikke så langt fra Gottorp Slot, i skyggen af den barokke sydfløj, ligger Jordbærbjerget. På toppen af det er Gottorp-Skolen placeret. Det lyder helt fortryllende at skulle gå i skole på Jordbærbjerget. 

Ikke desto mindre er der 26 små nye elever, der skal. En tirsdag sidst i august starter de ny indskolingselever i den fleksible indskoling. Den allerførste dag i en ny epoke i børnenes liv. Alle er mødt op i det stiveste puds, som det sig hører og bør til en festdag. Måske vil børnene huske tilbage på denne dag som en milepæl – selvom det nok mere er forældrene, der husker dagen som noget særligt. 

For børnene er det indgangen til mange år med læring. Børnene ser ud til at tage det med ophøjet ro. Der bliver ikke snakket så meget om skolen, men mere om, hvad deres »Schultüten« indeholder. I nogle tilfælde er den så stor, at flere forældre må hjælpe med instruktioner, når det obligatoriske billede af klassen foran skolen skal tages, så deres »Schultüte« ikke skygger for det glade ansigt, der lige netop kan kigge op over kanten, hvis den holdes rigtigt. Det hele går efter planen, og forældrene kan vandre hjem med en telefon fuld af billeder af den nye skoleelev i lommen. To og to bliver eleverne stillet op på linje, parat til at marchere hen og høre skolens andre elever, som byder velkommen med sang. 

På Gottorp-Skolen skal de nye elever lige som i alle andre danske skoler i Sydslesvig være sammen med eleverne på anden årgang i den fleksible indskolingsfase. Indskolingen i Skoleforeningen er organiseret således, at børnene alt efter deres udvikling kan bruge 1-3 år i indskolingen. Eleverne skifter først til 3. klassetrin, når barnet er klar til det i forhold til deres sociale og faglige trivsel. Der er nemlig et stort ønske om, at indskolingen bliver en rigtig god overgang til livslang læring. 

Efter et udramatisk farvel til familierne i skolegården følger de spændte elever efter klasselæreren. Rikke Schäfer får gelejdet eleverne på plads ved de navneskilte, der lidt senere på dagen skal farvelægges, mens hun læser op af »Vitello begynder i skole«. Men inden klassen når så langt, skal pladserne findes. To piger med lyserøde skoletasker har allerede fundet sig til rette ved siden af hinanden og er ganske tilfredse. Lige indtil der kommer en, som allerede kan læse sit navn og meddeler, at det altså er hendes plads. Rikke træder til med en hjælpende hånd, og inden længe har alle fået en god plads. Nede i skolegården står de spændte forældre, bedsteforældre og søskende, mens de venter på at høre nyt om de små poders første skoledag og få lov til at se klassen. 

Brug benene

Skoleleder Morten Meng benytter tiden til at fortælle lidt om det praktiske ved nu at være forældre til et skolebarn. Når man lader blikket vandre hen over forsamlingen, ser det ud til, at nogle vist nok er temmelig garvede inden for det at være forældre til et skolebarn. De nye får lige et par ord med på vejen. Skolelederen opfordrer til, at de nye elever bruger deres ben og ikke bliver transporteret lige til døren. Det medfører et trafikalt morads på Jordbærbjerget, hvilket han og buschaufførerne gerne vil undgå. 

Oppe i klassen er Vitello ved at få tøet op for de lidt generte børn. Rikke læser op fra bogen. Vitello fik desværre ikke et penalhus med zombier på. Han har fået en skoletaske med planeter, ligesom to af drengene i klassen. De viser på lærerens opfordring stolt deres tasker frem – én med planeter ligesom Vitello. Vitello har glædet sig så meget til første skoledag, at han vækker sin mor fire timer før, han skal starte. Det medfører en snak i klassen om, hvor spændte de nye elever har været. »Fik de også vækket deres forældre alt for tidligt?« spørger klasselæreren. Således har eleverne, lidt legende ad bagvejen, oplevet deres første af mange rigtige undervisningstimer. I morgen skal de snakke om, hvordan man er en god sidekammerat med udgangspunkt i Vitello-bogen. 

»Vitello begynder i skole« er skrevet af Kim Fupz Aakeson og illustreret af Niels Bo Bojesen.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top