»Vi har fortsat glade børn«

»Vi har fortsat glade børn«

Hiort Lorenzen Skolens Børnehave i Slesvig er med 120 børn Skoleforeningens største dagtilbud. De er delt op i seks grupper, hvoraf to af dem er førskolegrupper, som leverer børn til Hiort Lorenzen-Skolen.

Mens de fire grupper med tre til fem årige har deres stuer fordelt på tre etager i børnehavebygningen, er de to førskolegrupper indkvarteret i skolen lige på den anden side af børnehavens legeplads, som alle grupper er fælles om.

I så stor en institution er Corona helt naturligt et emne, som præger både børnenes og de voksnes hverdag.
- Vi har gjort os rigtig mange overvejelser. 120 børn betyder næsten lige så mange voksne i bygningen hver dag. De har travlt, når de skal aflevere deres unger om morgenen eller henter dem om eftermiddagen. Det er jo ikke en enkelt, men tyve voksne på eén gang, som for eksempel kommer og henter deres børn klokken halv to, siger børnehavens konstituerede leder Carmen Riese.

En udfordring

- Det er ikke muligt at overholde afstandskriterier i vores bygninger under disse forhold. Samtidig er så mange forskellige mennesker i institutionen hver dag også en stor udfordring for et hygiejnekoncept. Derfor har vi valgt, at alt aflevering og hentning foregår udenfor, siger hun.

- Børnegrupperne er blevet delt op i tre kohorter: Børn fra de to førskolegrupper bliver afleveret og hentet ved børnehavens port, to af grupperne bruger hoveddøren, og de to grupper, der holder til i stueetagen, afleveres og hentes ved sideindgangen, siger hun.

For personalet betyder det, at de står klar fra klokken syv hver morgen for at kunne tage imod børnene.- Vi har kun forældre inde i børnehaven til forældresamtaler og efter aftale.

Det har været lidt svært for forældrene i starten, men vi bruger vores kommunikationsredskab »Famly« rigtig meget til at holde kontakt til forældrene og dokumentere, hvad der sker i børnehaven, siger Carmen Riese som er glad for forældrenes opbakning.

Ligesom børnene er medarbejderne blevet delt op i teams, som kun arbejder i deres kohorte.

- På denne måde sikrer vi, at det kun går ud over den kohorte, der er berørt, skulle der være et Corona-tilfælde, siger hun.

Normal dagligdag

- Corona situationen har krævet meget af børnene, deres forældre og de ansatte. Derfor forsøger vi så godt vi kan at have vores egentlige kerneopgave i fokus og levere en så normal dagligdag så muligt for børnene, siger Carmen Riese.

At det ikke altid er muligt kan ses på børnehavens legeplads. Den er delt op i tre og hver kohorte har sit faste areal og WC.
- Vi har delt op efter motoriske udfordringer og selvfølgeligt så retfærdigt som muligt i forhold til de forskellige legeredskaber. Alle grupper har en sandkasse og cykler, siger hun med et smil.

En måde at kunne takle Corona på er ved, at hele børnehaven er rigtig meget udenfor.
- Alle børnene er udenfor fra klokken 7 til halv ni og længere. Vi går stort set kun ind til spisning. Vi har haft skovuge, og vi går mange ture. Alle kohorter er ude af huset mindst to gange om ugen, siger Carmen Riese.
Således ser hun også noget positivt i hele situationen.
- Vi kan se, at børnene har taget et spring. Der er kommet et motorisk boost, og de blevet mere selvstændige og selvhjulpne. De tør noget mere.

Men kohorteopdelingen har også gjort noget ved stemningen i huset.

- Vi har altid været en meget åben institution, hvor børnene har haft lov til at besøge hinanden på tværs af grupperne, og det er ikke længere muligt.

Det har også været en udfordring at få personalets arbejdsplan til at hænge sammen, men Carmen Riese har stor ros tilovers for hendes medarbejdere. De har vist et stort ansvar og en stor indsats.

- Vi motiverer hinanden i en tid, som jo er helt anderledes, end vi har forestillet os det. Vi har haft mange planer, som desværre ikke bliver til noget, og nu fylder vi dagene med noget andet indhold i stedet for, siger hun.
Det gælder ikke mindst de mange arrangementer i efteråret. Børnehaven har netop aflyst lanterneoptoget med fællesspisning. Med 120 børn, og mindst lige så mange voksne, er det ikke noget lille arrangement. Udsigten hen mod jul er ikke bedre.

- Vi kan jo heller ikke låne lokaler på skolen mere, så det kan ikke lade sig gøre at mødes mange mennesker, siger Carmen Riese.

For hende er det vigtigt, at der er klare regler som forældrene og medarbejderne kan forholde sig til.

- Og jeg må sige, at alle de ting er faldet på plads. Vi har fundet os tilrette i de nye vilkår. Det vigtigste er, at vi fortsat har glade børn – og det har vi. Så må vi tage den derfra, siger hun.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top