»Vi er kampklar«

»Vi er kampklar«

Den 1. januar 2021 er den dag, hvor ligestilling af mindretallets dagtilbud bliver til virkelighed. I hvert fald i teorien. For det kan gå helt anderledes i mange sydslesvigske kommuner.

Skoleforeningen og SSW er parat til at tage den store udfordring op der venter, når den nye børnehavelov træder i kraft til næste år. Udfordringen er at sikre, at også de danske børnehaver og vuggestuer får de tilskud, som landet Slesvig-Holsten stiller til rådighed.

- Den nye dagtilbudslov ordner tilskud til dagtilbudsområdet på en helt ny måde. Fra 2024 får vi direkte tilskud for det arbejde vi udfører. Så har vi reelt opnået ligestillingen. Men i en overgangsfase på tre år udbetaler delstaten et fast beløb pr. barn via kredsene til alle de kommuner, hvor der er dagtilbud, fortalte dagtilbudschef Petra von Oettingen på et møde mellem Skoleforeningen og SSW-kommunalpolitikere fra hele Sydslesvig. Det fandt sted torsdag aften på Jaruplund Højskole.

Loven lyder egentlig meget ligetil, men det er den desværre ikke.

- Vi har meddelt i socialministeriet, at vi er betænkeligt ved denne fremgangsmåde. Det kunne de slet ikke forstå, for loven er jo god nok, siger de. Udfordringen er, at de kommuner der modtager tilskuddene kan tolke loven helt anderledes end ministeriet selv. Der er en opfattelse blandt kommunerne, at de ikke behøver at udbetale hele tilskuddet til dagtilbuddene, men også kan bruge pengene på en anden måde, siger Petra von Oettingen.

For de tyske dagtilbud betyder det slet ikke noget. Langt de fleste har en såkaldt deficitfinansiering. Det betyder, at kommunen til en hver tid dækker de tyske dagtilbuds underskud. Sådan er det ikke med mindretallets institutioner. De får et fast tilskud pr. barn (som i dag er meget svingende fra kommune til kommune, men det er en anden historie…).

- SSW og Skoleforeningen skal arbejde på, at kommunerne afleverer hele tilskuddet til dagtilbuddene. Vi er nødt til at lave faste kontrakter der ordner finansieringen, siger Petra von Oettingen.

- Skoleforeningen har i dag dagtilbud i 35 sydslesvigske kommuner. Vi er i fuld gang med at lave kontrakterne, men det er ikke alle kommuner interesseret i. Lige for tiden har vi »kun« tilfredsstillende kontrakter i fem kommuner, blandt dem Flensborg og Kiel.

Hos de fremmødte SSWere var der stor enighed om, at man nu vil gå tilbage i kommunerne for at gøre en indsats for dagtilbuddene. Skoleforeningen har lovet at klæde politikerne på så godt som muligt for at løse denne opgave.

På spørgsmålet om, hvad der sker, hvis kommunerne nægter at lave kontrakter med Skoleforeningen, svarede Petra von Oettingen.

- Så må vi gå rettens vej. Vi er kampklar.


Åh nej, vi skal spise

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

En af grupperne i Kappel Daginstitution havde det svært, og de voksne var ved at give op. Så rakte de ud til PPR

Scroll to top