UngGenforening bliver en mulighed i 2021

I Skoleforeningen er der et stort ønske om at få en god afrunding på projektet UngGenforening 2020. Derfor er der lagt op til, at de skoler, der ønsker det, kan gennemføre deres UngGenforenings-besøg i Danmark i 2021. Det har Skoleforeningens styrelse besluttet på sit sidste møde inden sommerferien.

- Vi har haft en masse samtaler med samarbejdspartnere, skoleledere, lærere og det er helt klart vores fornemmelse, at folk ikke føler, at projektet fejlede på grund af Corona, siger projektleder Kirsten Suhr Skovse.

- Tværtimod føler de alle sammen, at hele forberedelsen har givet dem meget og at der er blevet knyttet nye bånd, siger hun.

- Essensen af projektet var at revitalisere kontakten til Danmark og sikre, at alle skoler i Sydslesvig fik opbygget et partnerskab med en skole i Danmark. Da Covid19 ramte projektet og rejseforbuddet blev udstedt, var der bestilt rejser til 4968 sydslesvigske elever, der skulle have rejst til Danmark i uge 20. Vores 43 skoler havde således 79 bekræftede partnerskaber fordelt over 35 kommuner i Danmark. Herudover havde 10 besøg allerede været afviklet i 2019. Opmærksomheden om UngGenforening har været høj trods at det egentlige møde, vi havde set frem til i første omgang, ikke blev til noget og der har været flere artikler om betydning af genforening for de unge i landsdækkende medier, siger Kirsten Suhr Skovse.

Det har været diskuteret, om man kunne gentage projektet i samme format og blot flytte det et år frem til uge 20 i 2021, men det er vurderet, at dette ikke er muligt bl.a. pga. afgangseksamen både nord og syd for grænsen.

- Derfor gives det frit for både de sydslesvigske og de danske skoler, hvornår de ønsker at mødes. Vi ser gerne, at man lægger besøget i perioden fra d. 1. maj 2021 frem til d. 15. juni 2021, hvor der igen er fokus på genforeningen. Der gives tilskud til skolerne fra UngGenforenings projektmidler, når der gennemføres udvekslingsbesøg med danske partnere, i løbet af perioden fra 1. juli 2020 og frem til 1. juli 2021, siger Kirsten Suhr.

Sideløbende med UngGenforening (2021) arbejdes der med, at danske skoleklasser får mulighed for at rejse helt til Sydslesvig med DSB Skolerejser. »Next Stop Sydslesvig« forbedrer på den måde 3. fase af UngGenforening, nemlig genbesøg fra de mange partnerskoler i Danmark, fordi det bliver mere attraktivt for danske klasser rejse til Sydslesvig. Kirsten Suhr Skovse.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top