Unggenforening 2020 med DSB som partner

Når 5000 sydslesvigske unge i 2020 skal møde unge i Danmark som markering af grænsedragningen i 1920, bliver de fordelt med tog.

29. marts 2019

DSB er med som partner i UNGgenforening 2020. Efter et møde med ledelsen af DSB Commercial fortæller lederen af Skoleforeningens rejsekontor, Sally Flindt-Hansen, at når cirka 5000 skolebørn i Sydslesvig i uge 20 til næste år bliver genforenet med jævnaldrende i Danmark, så er det DSB, der transporterer dem. Og det gør de gratis.

Genoplive traditionen

- Vi er virkelig glade for, at DSB er med i projektet, siger Sally Flindt Hansen.

- De har rigtig gerne villet indgå i et samarbejde. I al den tid feriebørn rejste til Danmark, har DSB været en vigtig del af mødet mellem sydslesvigske unge og Danmark. Derfor er både DSB og projektpartnerne i Skoleforeningen og Grænseforeningen glade for at kunne genoplive denne tradition, siger hun.

Når de 5000 elever fra Sydslesvig til næste år rejser frem og tilbage i Danmark, vil det ikke ske på samme tidspunkt, men indenfor de samme 48 timer både på vej mod nord og hjem igen. Det betyder, at man i DSB både tænker over at indsætte nogle særtoge, ekstra vogne samt at elevtransporten flettes ind i den almindelige togtrafik.

- Det er en enorm logistisk opgave, at de mange sydslesvigske elever skal transporteres rundt i Danmark, derfor er vi meget glade for, at DSB er så engageret og hjælper os, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

Møde med dansk kultur

Jubilæumsåret 2020 er en vigtig begivenhed for det danske mindretal i Sydslesvig. I forlængelse af Skoleforeningens indsatsområde »Kontakten til Danmark« vil de danske organisationer i fællesskab skabe synlighed i Danmark omkring Sydslesvigs skolevæsen, børne- og ungdomsarbejde og etablere flest mulige møder mellem børn og unge fra Sydslesvig og Danmark. For børn og unge fra Sydslesvig er det en nødvendighed at møde dansk kultur ikke kun i Sydslesvig, men også i Danmark. Aktive kulturmøder og aktiviteter med andre børn og unge i Danmark vil styrke deres og de professionelles bevidsthed om værdien i at leve i og med den danske kultur og udvikle børn og unges viden om og forståelse af kultur.

Også for eleverne og det pædagogiske personale i Danmark kan mødet med børn og unge, der er opvokset i det kulturelle spændingsfelt mellem dansk og tysk i Sydslesvig, være en kulturel øjenåbner.

 


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top