Udvikle mindretallet, hvor det giver mening

Udvikle mindretallet,  hvor det giver mening

Kære alle,

Selvom vi stadigvæk befinder os i vinteren, hvad årstiden angår, så nærmer foråret sig og dermed tiden med de største forandringer i naturen. I Skoleforeningen har vi brugt vinteren til at forberede og gennemføre flere forandringer, som måske hver for sig ikke er det helt store, men jeg tror på, at disse små og halvstore forandringer i sidste ende samles til store resultater.

Styrelsen har denne vinter fx besluttet, at der fremover skal afholdes dialogmøder – især med driftsrådet, men også med fagforeningerne, for tydeligt at vise vores interesse i deres arbejde, holdninger og meninger. Styrelsen ønsker også dialogmøder med de andre sydslesvigske organisationer for at lære hinanden bedre at kende, og Styrelsen arbejder i øjeblikket også på at aktualisere måden og strukturen, vi holder styrelsesmøder på. 

Styrelsen ønsker mere åbenhed, mere transparens og dermed mindre mytedannelse omkring vores arbejde i og for Skoleforeningen og det danske mindretal. Styrelsesmøderne er i forvejen åbne, men vi ønsker også her at få flere dagsordenspunkter på den åbne del af mødet, og det skal nok lykkes. 

Jeg vil ikke glemme et Fællesråd, der, efter en god hørings -og drøftelsesfase med stort flertal, har godkendt Skoleforeningens nye vedtægter. Vedtægtsændringen er mere end bare en lille opdatering. Det er på mange områder nærmest helt nye vedtægter, som gerne skulle være tidssvarende, bevarende og fremtidssikrede for vores store, stolte og vigtige forening. Stor tak til dem i vedtægtsudvalget, som har brugt meget tid på at forberede ændringerne. Udvalget bestod af styrelsesmedlemmer og menige fællesrådsmedlemmer og havde således en bredde i sammensætningen, som levede op til den vigtighed, som vedtægterne har i en forening. Forandring skal der til, for at alt kan forblive godt og blive endnu bedre.

I Skoleforeningen er vi meget overraskede over beslutningen i SSF’s hovedstyrelse om at træde ud af Samrådet.

Jeg erkender, at vi har et meget forskelligt syn på det arbejde, der er foregået i Samrådets regi i de seneste år: Oplev Sydslesvig, Gæsteværelset eller Sydslesvigkonferencen er kun nogle eksempler på vigtige projekter, som har deres oprindelse i Samrådet. Desuden er der efter min overbevisning brug for en platform, hvor mindretallets forskellige organisationer kan tale sammen på tværs. Man kan meget vel være uenig i resultatet, men hele strukturdebatten kunne jo ikke have fundet sted uden et Samråd.

Nu er der behov for, at vi snakker sammen i Samrådets og med SSF for at finde en løsning.

I Det sydslesvigske Samråd er Skoleforeningen og Sundhedstjenesten i forbindelse med ”strukturdebatten” kommet med konkrete forslag til det fremtidige samarbejde. Resultaterne af en undersøgelse, som forskningsafdelingen under Centralbiblioteket har foretaget, dækker sig med de udmeldinger, som har fundet sted på  debatmøderne – nemlig at det er det konkrete mindretalsarbejde i Sydslesvig, som mange steder ikke længere er så stærkt som før i tiden og dermed trænger til hjælp. Et forandret samfund med forandrede livsstile, behov og krav kan ikke længere betjenes med ”vi plejer”. Det er en erkendelse, alle må nå frem til.

Forandringer i basisstrukturen er derfor ikke et letkøbt svar på udfordringer, men en nødvendig tilpasning til de reelle forhold i vores moderne samfund. 

Vi kan se, og oplever rundt omkring i vores institutioner, at der ikke er mangel på engagerede mindretalsmennesker, men at måden at engagere sig på har forandret sig. Den samme udvikling ses i både det omgivende tyske samfund og nord for grænsen – i Danmark. Formaliserende frivilligt arbejde med kassererposter og formaliserende bestyrelsesarbejde er ikke det mest eftertragtede frivillige arbejde. Så derfor må det arbejde forandres!

Det har der også været enighed om på det seneste møde i Samrådet. Vi har talt om at udvikle en modelregion, hvor vi tænker samarbejde på en ny måde. Det er noget, som angår os alle i mindretallet og der er brug for en platform til at koordinere dette arbejde.

Også Skoleforeningen er ved at forandre sig, og Fællesrådet har givet mandat til at gå ind for forandring – også på det større plan i mindretallet. Så lad os tænke på Sydslesvig og åbne op for forandringer. Og betingelsen er vel, at inden man “ tænker på at ændre verden, bliver man nødt til at ændre sig selv” (efter Leo Tolstoy). Skoleforeningen er, som vi har meldt ud før, parate til at give en hånd – også økonomisk. Vi har et ønske om at fremtidssikre det kulturelle mindretalsliv i Sydslesvig der, hvor det er truet.  Jeg ønsker os alle et godt forår og mod til forandring. Og som den store filosof Mumifar siger: Lad dette være en begyndelse. En port ind til det utrolige, det mulige, en ny tid, hvor alt kan ske…hvis vi altså ikke har noget imod det.Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top