Tale til A. P. Møller-studenterne: "Lev det liv, I har forestillet jer"

Rektor Jens Verdoner har i år dimitteret 94 elever fra A. P. Møller Skolen.

Her er et uddrag af den tale, han holdt til dimissionsfesten den 4. juli:

Det er en vigtig milepæl i jeres liv, som vi fejrer i dag. 

Jeres rejse har ikke altid været let. I har mødt udfordringer, der har krævet både viljestyrke og vedholdenhed. Lektier, tidlige morgener, forsinkede busser, oversvømmelser og juleklippedage. 

Men I har også oplevet glæden ved at overvinde disse udfordringer og nå jeres mål. Det er en styrke, der vil følge jer resten af livet. 

I dag sidder I her som bevis på, at hårdt arbejde, dedikation og støtte fra jeres nære kan føre jer til store højder. 

* * *

Som studenter fra det danske mindretal i Sydslesvig har I fuldført en vigtig rejse, og I har gjort det i en unik kulturel kontekst. I har udviklet og styrket jeres danske rødder, samtidig med at I har navigeret i et samfund med en anden flertalskultur. 

I en tid, hvor nationale og kulturelle spændinger kan være høje, er mindretallene en vigtig påmindelse om nødvendigheden af dialog, tolerance og gensidig respekt. Bare det, at I findes - og jeres engagement - er med til at fremme forståelse mellem nationer og bidrager til fred og stabilitet i Europa. 

Her kan I være med til at ændre verden ved at lytte aktivt til andres synspunkter og opsøge dialogen. Spørge nysgerrigt ind og bygge bro, så vi kommer tættere på hinanden og får fjernet misforståelser. 

I har lært mere end blot det, der står i lærebøgerne. 

I har lært om tolerance, kulturforståelse og værdien af at stå ved jeres identitet. Jeres mange skoleår har ikke blot formet jeres intellekt, men også jeres karakter og verdenssyn.

Uddannelse er nemlig ikke bare udenadslære, viden og kunnen, som man får givet videre af nogle gråhårede vismænd og kloge koner, der læser højt af tykke bøger. Nej, det vigtigste er at få fremmet sin sunde fornuft, at få skærpet sin kritiske sans og at have den fornødne brede viden, så man ikke lader sig spise af med nyheder som små tik-tok-videoer i stedet for journalistiske nyheder, men i stedet nysgerrigt undersøger, hvordan tingene egentlig hænger sammen, før man danner sig en mening.

* * *

Den slagne vej har ført os hertil, hvor vi er nu, og jeg tænker, at I gerne vil et andet sted hen. Så derfor en opfordring til, at I vælger at gå derhen, hvor der ingen vej er, og efterlade en sti til andre. 

Det kræver, at I tager modige skridt mod det, som I selv drømmer om, og skaber jeres egen vej i livet.

Prøv at mærke efter: Verden ligger for jeres fødder, og I har alle muligheder for at skabe den fremtid, I drømmer om. Uanset om jeres vej fører jer langt, langt væk, tilbage til mindretallet eller noget helt tredje, så husk at leve livet med den selvbevidsthed og positive energi, som har bragt jer hertil i dag.

Kære studenter, fremtiden er jeres. Gå ud i verden med åbenhed, nysgerrighed, tolerance og en stærk tro på jer selv. Men frem for alt, gå trygt i retning af jeres drømme, og lev det liv, I har forestillet jer. 


PinkPower-dagen på Duborg

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Efter både gymnasieeleverne og eleverne i fællesskolen på Duborg-Skolen tog ud og arbejdede en dag i henholdsvis maj og juni, er der nu sat tal på indsatsen.

Kunstlærer kæmper videre for sit fag

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Næste skoleår tilbyder Duborg-Skolen ingen kunstprofil til de nye gymnasielever. Der har ganske enkelt ikke været interesse nok.

Gang i den på Jøby

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Tirsdag morgen startede for fuld musik, da Jørgensby-Skolens frivillige musikhold gav koncert.

Scroll to top